Brug byen

Herning Kommune skal bruges. Derfor kan du låne veje, pladser, grønne områder og idrætsanlæg med videre.

Brug af parker og grønne områder

Hvis du vil rejse et tivolitelt eller stille et tivoli op på et offentligt grønt areal eller ved et idrætsanlæg, skal du søge om tilladelse.

Det gør du via selvbetjeningsløsningen "Ansøgning om brug af kommunalt areal".

Husk byggetilladelsen

Transportable telte skal have en byggetilladelse, medmindre de er certificeret efter reglerne i certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.