Ophængning af plakater

Her kan du se retningslinjer for ophængning af plakater. Hvor må du hænge dem op og hvor må du ikke?

Hvor må plakaterne hænge ?

Hvor må plakaterne hænge

 • Plakaterne må hænges op inden for bygrænsen på lavspændingsmaster i højre vejside.

Hvor må plakaterne ikke hænge

 • uden for bygrænsen.
 • på motor- og motortrafikvej inkl. rampe og rasteplads.
 • tættere end 50 meter fra rundkørsler, vejkryds, lysreguleringer eller anden signalregulering.
 • i midterrabat-/og heller.
 • på højspændingsmast, bro, bygværk, tavleportal, transformerstation, kabelskab, buslæskur og lignende vejudstyr.
 • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler,vejvisningstavler eller lignende vejudstyr.
 • nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af plakaten.
 • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af plakaten.
 • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af plakaten.
 • så plakaterne dækker for den autoriserede afmærkning, forstyrrer oversigtsforholdene på vejen eller i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden. 

Hvis retningslinjerne ikke bliver overholdt, fjerner Herning Kommune skiltene for arrangørens regning. Skiltene kan efterfølgende afhentes hos DRIFT, Hammershusvej 7, 7400 Herning.