Ophængning af plakater

Her kan du se retningslinjer for ophængning af plakater. Hvor må du hænge dem op og hvor må du ikke?

Krav og anbefalinger til plakater og ophængning

  • Plakaterne skal monteres på en masonitplade eller lignende og skal kunne fastgøres med strips, så masterne ikke beskadiges.
  • Skriftstørrelsen skal være minimum 7 cm i højden, hvis den skal være læsbar for gående. Hvis teksten på skiltet henvender sig til bilister, som kører 30 km/t, skal bogstaverne minimum være 10 cm høje. Køres der derimod 50 km/t, skal bogstaverne minimum være 12 cm høje. Der bør anvendes sort skrift på gul baggrund.
  • På større infotavler med navne på diverse forretninger, bør skriften være i mørk farve på lys baggrund. Af hensyn til farveblinde, bør farverne rød, grøn og blå ikke anvendes i kombination.
  • Personer, der hænger plakater op langs vejarealet (rabatter, fortove, cykelstier med mere), skal være iført godkendt klasse 3 beklædning.
    Læs mere om godkendt beklædning på arbejdstilsynets hjemmeside.
  • Køretøjer, der anvendes i forbindelse med ophængning af plakater, skal være afmærket som arbejdskøretøj med gult roterende blink, synligt fra alle sider.