Ophængning af plakater

Her kan du se retningslinjer for ophængning af plakater. Hvor må du hænge dem op og hvor må du ikke?

Ønsker du at sætte plakater op i Herning Kommune kræver det, at du søger tilladelse senest 4 uger før arrangementet. Som hovedregel gives der tilladelse til ophængning af plakater, der omhandler trafikkampagner, cirkusplakater eller plakater for kulturelle arrangementer, der har til formål at støtte humanitære formål.

 • Ophængning må tidligst ske 14 dage før arrangementsdagen.
 • Nedtagning og oprydning skal være foretaget senest 1 døgn efter arrangementets afholdelse.

 • Plakaterne skal monteres på en masonitplade eller lignende og skal kunne fastgøres med strips, så masterne ikke beskadiges.
 • Skriftstørrelsen skal være minimum 7 cm i højden, hvis den skal være læsbar for gående. Hvis teksten på skiltet henvender sig til bilister, som kører 30 km/t, skal bogstaverne minimum være 10 cm høje. Køres der derimod 50 km/t, skal bogstaverne minimum være 12 cm høje. Der bør anvendes sort skrift på gul baggrund.
 • På større infotavler med navne på diverse forretninger, bør skriften være i mørk farve på lys baggrund. Af hensyn til farveblinde, bør farverne rød, grøn og blå ikke anvendes i kombination.
 • Personer, der hænger plakater op langs vejarealet (rabatter, fortove, cykelstier med mere), skal være iført godkendt klasse 3 beklædning.
  Læs mere om godkendt beklædning på arbejdstilsynets hjemmeside.
 • Køretøjer, der anvendes i forbindelse med ophængning af plakater, skal være afmærket som arbejdskøretøj med gult roterende blink, synligt fra alle sider.

Hvor må plakaterne hænge

 • Plakaterne må hænges op inden for bygrænsen på lavspændingsmaster i højre vejside.

Hvor må plakaterne ikke hænge

 • uden for bygrænsen.
 • på motor- og motortrafikvej inkl. rampe og rasteplads.
 • tættere end 50 meter fra rundkørsler, vejkryds, lysreguleringer eller anden signalregulering.
 • i midterrabat-/og heller.
 • på højspændingsmast, bro, bygværk, tavleportal, transformerstation, kabelskab, buslæskur og lignende vejudstyr.
 • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler,vejvisningstavler eller lignende vejudstyr.
 • nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af plakaten.
 • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af plakaten.
 • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af plakaten.
 • så plakaterne dækker for den autoriserede afmærkning, forstyrrer oversigtsforholdene på vejen eller i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden. 

Hvis retningslinjerne ikke bliver overholdt, fjerner Herning Kommune skiltene for arrangørens regning. Skiltene kan efterfølgende afhentes hos DRIFT, Hammershusvej 7, 7400 Herning.


Når du søger om tilladelse til at sætte plakater op, skal du gøre det digitalt via "Søg om brug af Herning Bymidte". 

Klik på linket i den grønne boks 'selvbetjening' for at søge om tilladelse. 

Valgplakater

I perioder op til et valg kan du finde mere info om ophængning af valgplakater på vores hjemmeside valg.herning.dk

Siden er kun aktiv i forbindelse med valg.

Dekorativt

Kontaktinfo

Michal Gammelager Kristensen
Vej, Trafik og Byggemodning (887422)
Tlf.: 96288321
Mobil: 21345584
Send e-mail til vtbmk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.