Når du bygger og graver

Her kan du læse hvordan og hvornår du skal søge gravetilladelse og tilladelse til at opstille materiel og arbejdskøretøjer.

Opstilling af stillads, container, arbejdskøretøjer og lignende

Når du har planlagt, hvor og hvordan materiellet skal opstilles, skal du udfylde en ansøgning på virk.dk. Dette skal ske senest 10 arbejdsdage før, du ønsker at bruge arealet.

Før der søges skal du overveje, hvilke betydning det har får for trafikken, samt udarbejde afmærkningsplaner. Du kan læse mere om reglerne for spærretid og afmærkning længere nede i teksten.

Eksempler

Godkendelse

Vejmyndigheden skal godkende at et arbejde, som inddrager vejareal, er planlagt så det er forsvarligt. Trafikanter, cyklister og fodgængere skal kunne færdes forsvarligt på vejarealet.

Godkendelsen kan have stor betydning for dit firma, da du kan undgå, at et arbejde som er i gang, bliver forsinket, hvis det må stoppes på grund af fare for uheld.

Svarfrist

Hvis din ansøgning opfylder kravene, kan du forvente svar inden for 5 arbejdsdage, når det gælder offentlige veje.

Søger du om opstilling på en privat fællesvej, skal Teknik og Miljø i henhold til Forvaltningsloven, foretage partshøring. Her kan du forvente en svartid på op til 3 uger.

Spærretid

På hverdage mellem kl. 6.30 og 8.30 er der "spærretid". I denne tidsperiode må der ikke arbejdes på de veje som er vist på kortet.

Spærretidskort i hele kommunen.

Cykelarealer

Når der arbejdes på cykelsti eller cykelbane, skal der altid sørges for anden og sikret cykelvej. Den midlertidige cykelbane skal have en fri bredde på min. 1,3 meter.

Afmærkning og Skiltning

Du kan finde vejledning i hvordan afmærkning og skiltning skal udføres i "Lommebog for afmærkning af vejarbejder".

Søg

Søg om tilladelse til opstilling af stilladser, container, arbejdskøretøjer og lignende her.