Når du bygger og graver

Her kan du læse hvordan og hvornår du skal søge gravetilladelse og tilladelse til at opstille materiel og arbejdskøretøjer.

Gravetilladelse

Du skal søge gravetilladelse senest ti arbejdsdage før det er planlagt, at arbejdet skal begynde. 

Ansøgningen om gravetilladelse behandles af Vej, Trafik og Byggemodning i Herning Kommune.

Svarfrist

Hvis din ansøgning opfylder kravene, kan du forvente, at vi behandler den inden for fem arbejdsdage, når det gælder offentlige veje.

Søger du om at grave i en privat fællesvej skal Teknik og Miljø, i henhold til Forvaltningsloven, foretage partshøring. Dette forlænger tiden det tager at behandle sagen, så et svar først kan forventes inden for ca. tre uger.

Ledninger og affaldsbeholdere

Spærretid

På hverdage mellem kl. 6.30 og 8.30 er der "spærretid". I denne tidsperiode må der ikke arbejdes på de veje som er vist på kortet.

Spærretidskort i hele kommunen.

Afmærkning og Skiltning

Du kan finde vejledning om afmærkning og skiltning i "Lommebog for afmærkning af vejarbejder".

Søg

Søg om tilladelse til gravearbejde her