Når du bygger og graver

Her kan du læse hvordan og hvornår du skal søge gravetilladelse og tilladelse til at opstille materiel og arbejdskøretøjer.

Hvis du skal grave i eller omkring offentlige  veje, stier, parkeringspladser eller fortove skal du søge digitalt. Det samme gælder hvis har du brug for at stille en container, et arbejdskøretøj eller andet på et offentligt areal.

Søg om

Du skal søge gravetilladelse senest ti arbejdsdage før det er planlagt, at arbejdet skal begynde. 

Ansøgningen om gravetilladelse behandles af Vej, Trafik og Byggemodning i Herning Kommune.

Svarfrist

Hvis din ansøgning opfylder kravene, kan du forvente, at vi behandler den inden for fem arbejdsdage, når det gælder offentlige veje.

Søger du om at grave i en privat fællesvej skal Teknik og Miljø, i henhold til Forvaltningsloven, foretage partshøring. Dette forlænger tiden det tager at behandle sagen, så et svar først kan forventes inden for ca. tre uger.

Ledninger og affaldsbeholdere

Spærretid

På hverdage mellem kl. 6.30 og 8.30 er der "spærretid". I denne tidsperiode må der ikke arbejdes på de veje som er vist på kortet.

Spærretidskort i hele kommunen.

Afmærkning og Skiltning

Du kan finde vejledning om afmærkning og skiltning i "Lommebog for afmærkning af vejarbejder".

Søg

Søg om tilladelse til gravearbejde her


Når du har planlagt, hvor og hvordan materiellet skal opstilles, skal du udfylde en ansøgning på virk.dk. Dette skal ske senest 10 arbejdsdage før, du ønsker at bruge arealet.

Før der søges skal du overveje, hvilke betydning det har får for trafikken, samt udarbejde afmærkningsplaner. Du kan læse mere om reglerne for spærretid og afmærkning længere nede i teksten.

Eksempler

Godkendelse

Vejmyndigheden skal godkende at et arbejde, som inddrager vejareal, er planlagt så det er forsvarligt. Trafikanter, cyklister og fodgængere skal kunne færdes forsvarligt på vejarealet.

Godkendelsen kan have stor betydning for dit firma, da du kan undgå, at et arbejde som er i gang, bliver forsinket, hvis det må stoppes på grund af fare for uheld.

Svarfrist

Hvis din ansøgning opfylder kravene, kan du forvente svar inden for 5 arbejdsdage, når det gælder offentlige veje.

Søger du om opstilling på en privat fællesvej, skal Teknik og Miljø i henhold til Forvaltningsloven, foretage partshøring. Her kan du forvente en svartid på op til 3 uger.

Spærretid

På hverdage mellem kl. 6.30 og 8.30 er der "spærretid". I denne tidsperiode må der ikke arbejdes på de veje som er vist på kortet.

Spærretidskort i hele kommunen.

Cykelarealer

Når der arbejdes på cykelsti eller cykelbane, skal der altid sørges for anden og sikret cykelvej. Den midlertidige cykelbane skal have en fri bredde på min. 1,3 meter.

Afmærkning og Skiltning

Du kan finde vejledning i hvordan afmærkning og skiltning skal udføres i "Lommebog for afmærkning af vejarbejder".

Søg

Søg om tilladelse til opstilling af stilladser, container, arbejdskøretøjer og lignende her.


Advarselsskilt om vejarbejde

Kontaktinfo

Børge Nielsen
Tlf.: 96288324
Mobil: 20674238
Send e-mail til vtbbn@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.