Når du bygger og graver

Her kan du læse, hvad du skal gøre, hvis du skal grave i eller omkring veje, stier eller fortove. Har du brug for at stille en container, et arbejdskøretøj eller andet på en offentlig vej er det også her du kan finde hjælp.

Hvis du vil søge gravetilladelse eller tilladelse til at opstille materiel på en kommunal vej eller sti, skal du gøre det digitalt. I forbindelse med arbejdskøretøjer, skal du kun bruge selvbetjeningsløsningen, hvis du har brug for at holde uden for afmærkede parkeringsbåse.

Ønsker du tilladelse til, at dit arbejdskøretøj må holde længere tid på et afmærket parkeringsareal skal du kontakte Borgerservice - læs mere her.

Ansøg

Du finder link til digital selvbetjening i den grønne boks "Selvbetjening" her på siden.

Du skal søge gravetilladelse senest ti arbejdsdage før det er planlagt, at arbejdet skal begynde. 

Ansøgningen om gravetilladelse behandles af Vej, Trafik og Byggemodning i Herning Kommune.

Svarfrist

Hvis din ansøgning opfylder kravene, kan du forvente, at vi behandler den inden for fem arbejdsdage, når det gælder offentlige veje.

Søger du om at grave i en privat fællesvej skal Teknik og Miljø, i henhold til Forvaltningsloven, foretage partshøring. Dette forlænger tiden det tager at behandle sagen, så et svar først kan forventes inden for ca. tre uger.

Ledninger og affaldsbeholdere

  • Inden arbejdet startes, skal du skaffe oplysninger om ledninger og anlæg som findes i vejarealet.
  • Oplysninger om ledningerne søges i ledningsregisteret LER.
  • Støder du ved opgravningen på ledninger som ikke er registreret, skal meddelelser om dette straks gives til ledningsejeren.
  • Hvis tømning af affaldsbeholdere berøres af opgravningerne, skal  "Regler ved opgravning" overholdes.

Spærretid

På hverdage mellem kl. 6.30 og 8.30 er der "spærretid". I denne tidsperiode må der ikke arbejdes på de veje som er vist på spærretidskortene.

Afmærkning og Skiltning

Du kan finde vejledning om afmærkning og skiltning i "Lommebog for afmærkning af vejarbejder".


Når du har planlagt, hvor og hvordan materiellet skal opstilles, skal du udfylde en ansøgning på virk.dk. Dette skal ske senest 10 arbejdsdage før, du ønsker at bruge arealet.

Før der søges skal du overveje, hvilke betydning det har får for trafikken, samt udarbejde afmærkningsplaner. Du kan læse mere om reglerne for spærretid og afmærkning længere nede i teksten.

Eksempler

  • Arbejde fra byggelift henstillet på vej, cykelsti og fortov.
  • Byggeri hvor fortovet benyttes som arbejdsområde.
  • Beskæring af beplantning med arbejdskøretøj på offentlig vej.
  • Andet arbejde der foregår fra og på vejens areal.
  • Container, stillads, skurvogn / skurby, materialedepot.
  • Arbejdskøretøj som skal holde på et offentlig vejareal uden for afmærkede båse.

Godkendelse

Vejmyndigheden skal godkende at et arbejde, som inddrager vejareal, er planlagt så det er forsvarligt. Trafikanter, cyklister og fodgængere skal kunne færdes forsvarligt på vejarealet.

Godkendelsen kan have stor betydning for dit firma, da du kan undgå, at et arbejde som er i gang, bliver forsinket, hvis det må stoppes på grund af fare for uheld.

Svarfrist

Hvis din ansøgning opfylder kravene, kan du forvente svar inden for 5 arbejdsdage, når det gælder offentlige veje.

Søger du om opstilling på en privat fællesvej, skal Teknik og Miljø i henhold til Forvaltningsloven, foretage partshøring. Her kan du forvente en svartid på op til 3 uger.

Spærretid

På hverdage mellem kl. 6.30 og 8.30 er der "spærretid". Derfor må der ikke arbejdes på vejene, som er markeret på spærretidskortene.

Cykelarealer

Når der arbejdes på cykelsti eller cykelbane, skal der altid sørges for anden og sikret cykelvej. Den midlertidige cykelbane skal have en fri bredde på min. 1,3 meter.

Afmærkning og Skiltning

Du kan finde vejledning i hvordan afmærkning og skiltning skal udføres i "Lommebog for afmærkning af vejarbejder".


Advarselsskilt om vejarbejde

Kontaktinfo

Børge Nielsen
Tlf.: 96288324
Mobil: 20674238
Send e-mail til vtbbn@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.