Motions- og cykelløb

Ønsker du at afholde et motions- og cykelløb i Herning Kommune. Her på siden kan du finde info om hvordan, hvornår og om du skal søge.

Når du vil afholde et løb, er det vigtigt at du informerer og søger tilladelse de rigtige steder. Antallet af forventede deltagere til løbet er afgørende for, hvad du skal gøre.

Under 100 deltagere

Du skal ikke søge tilladelse hos kommunen, hvis du afholder et motions- og cykelløb på kommunale veje og stier, hvor det samlede antal deltagere er under 100 personer. Antal deltagere er det samlede tal for både de aktive løbsdeltagere samt tilskuere.

Dette gælder dog kun hvis du ikke har brug for:

  • Afspærring af vej, sti eller fortov
  • Lån af offentligt areal
  • Opstilling af boder, telte eller lignende

Over 100 deltagere

Ønsker du afholde et motions- og cykelløb, hvor du forventer mere end 100 deltagere, skal du søge om tilladelse hos Herning Kommune. Senest 14 dage før løbsdagen, men meget gerne før, indsender du din ansøgning via  "Ansøg om brug af kommunalt areal". Ansøgningen sker via selvbetjeningsløsningen, som du finder i den grønne boks.

Kortmateriale

Når du søger om tilladelse til et løb, skal der vedhæftes et kortbilag, hvor ruten er tegnet ind, og hvor det er muligt at læse vejnavnene. Vi anbefaler at du laver dit kort i en af de mange kortløsninger som findes på nettet. I infoboksen "Planlæg, tegn og download din egen cykelrute" finder du link til forskellige kortløsninger som er gratis.

Vær generelt opmærksom på:

  • Færdsel på veje, stier og fortove skal ske efter færdselslovens bestemmelser.
  • Motions- og cykelløb, med over 100 deltagere, kræver også tilladelse fra Midt- og Vestjyllands Politi og du har som arrangør selv ansvaret for at indhente tilladelsen.

     
  • Du skal indhente tilladelse ved ejerne, hvis private fællesveje og stier på landet eller andre private arealer benyttes. Se om en vej er offentlig vej eller privat fællesvej.
  • Der må ikke påføres maling eller andet på vejbelægninger og andet vejudstyr (skilte, beplantning mv.).
  • Giv eventuel Sundhedsberedskabet besked om dit event - læs mere på Præhospitalets hjemmeside.
Dekorativ billede