Gadesalg og stadeplads

Her kan du læse om, hvad du gør, hvis du vil sælge alt fra ost til håndlavede dekorationer i det offentlige rum.

Markedshandel

  • Markedshandel kan finde sted på alle dage i tidsrummet fra kl. 8.00 til 18.00.
  • Markedshandlen kan foregå på alle offentlige torve, pladser og gadestrækninger inden for bymidten.
  • Der må forhandles alle lovlige varer, dog skal det fremgå af ansøgningen hvad du har tænkt sig at sælge.
  • Al handel med fødevarer skal være godkendt eller registreret hos den Fødevareregion, hvor du er hjemmehørende.
  • Fødevareregionen kan stille krav til boden eller vognens indretning afhængig af typen af fødevarer, der sælges.
  • Mod forlangende skal gyldig registrering eller godkendelse fremvises.
  • Sortering, opsamling og bortskaffelse af affald i forbindelse med torvehandlen, påhviler den enkelte markedspladslejer.
  • Markedspladsen skal fejes og opsamlingen skal bortskaffes med det øvrige affald inden pladsen forlades.
  • Herning Kommunes affaldskurve må ikke benyttes til bortskaffelse af markedspladsernes affald.