Gadesalg og stadeplads

Her kan du læse om, hvad du gør, hvis du vil sælge alt fra ost til håndlavede dekorationer i det offentlige rum.

Torvehandel

Torvehandlens faste plads er Tinghuspladsen i Herning. Der kan dog være dage, hvor der er andre arrangementer på Tinghuspladsen. Så er der to andre mulige pladser - nemlig på Torvet og Dalgashus Torv. 

Retningslinjer for torvehandel 

 • Torvedage er tirsdage og lørdage fra kl. 8.00 til 18.00.
 • Torvehandlen kan forgå på: Tinghuspladsen, som er torvehandlens primære placering og på Dalgashus Torv eller ved Torvet, hvis Tinghuspladsen er optaget af andet større arrangement. 
 • Hvis der er arrangementer på et eller flere af stederne, bliver torvehandlen flyttet til en alternativ placering. Stadeafgiften bliver ikke godtgjort.
 • Ved arrangementer bliver der givet skriftlig besked om flytningen. Det sker senest 14 dage før. Flytningen bliver også annonceret i Herning Folkeblad den sidst kommende onsdag inden den pågældende torvedag. 
 • Hvis der er arrangementer på alle tre steder, anviser vi et andet af byens byrum. Her gælder samme forhold som hvis det var på et af de tre naturlige hjemsteder. 
 • Du må kun sælge fødevarer, som stammer fra jordbrug, husdyrhold og fiskeri. Du må også sælge gartnerivarer som f.eks. blomster, afskårne grene, træer, buske o. lign. Og du må sælge husflidsprodukter. Hvis du gerne vil sælge andet, skal du søge særskilt om det hos os.
 • Al handel med fødevarer skal være godkendt eller registreret hos den fødevareregion, hvor du hører til.
   
 • Fødevareregionen kan stille krav til boden eller vognens indretning. Det afhænger af typen af fødevarer, du sælger.
 • Du skal vise gyldig registrering eller godkendelse, hvis det bliver forlangt.
   
 • Når du lejer en stadeplads, skal du selv sørge for at sortere, opsamle og bortskaffe affald i forbindelse med torvehandlen.
 • Du skal feje stadepladsen og fjerne det, du fejer sammen, inden du forlader pladsen.
 • Du må ikke bruge vores affaldskurve til dit affald fra stadepladserne.