Afspærring af offentlig vej

Hvad gør du, hvis du gerne vil holde en vejfest på en offentlig vej og har brug for, at den bliver spærret?

Du skal søge tilladelse, hvis du vil afspærre en offentlig vej. Når du søger, skal du gøre det digitalt via "Søg om brug af kommunalt areal". 

Klik på linket i den grønne boks 'selvbetjening' for at søge om tilladelse. Du skal logge på med NemID.

Sådan afmærker du en afspærring af offentlig vej

De, der bor langs det stykke vej, der skal spærres, skal skrive under på, at de siger god for afspærringen. Og de, der holder fest, skal selvfølgelig tage hensyn til naboerne i forhold til larm og lignende.

Du skal spærre af fra sidste kørselsmulighed før området med forbudstavlen C22.1, der forbyder motorkørsel, men tillader cykler og knallerter at passere.

Du skal supplere med O 45 spærrebomme og forvarsle med C22.1 med undertavle med teksten "Gennemkørsel forbudt".

Om natten skal der være to gule blinksignaler, Z 93, på bommene.

Hvis der er sat et telt op, som du kan køre forbi med et motorkøretøj, skal hjørnerne på teltet markeres med N42.2 fra øst og N42.3 fra vest.

Ved leje af materiel og evt. udbringning/afhentning af materiel opkræves betaling efter omfang og tidsforbrug. Minimumsbetalingen er 750 kr. inkl. moms (2007-priser).

Ved skader på det lejede udstyr, skal der betales kostprisen / reparation på udstyret.

Belægninger på fortove, eventuelle rabatter og kørebaner må ikke beskadiges med pløkker eller lignende.

Husk de rigtige skilte

Hvis du får lov til at spærre vejen, er det meget vigtigt, at selve afspærringen foregår efter de regler, der er for den slags. 

Du kan leje de rigtige skilte og lignende hos DRIFT på Hammershusvej 7 i Herning.


Kontaktinfo

Tove Brandt Overgaard
Assistent
Tlf.: 96288010
Send e-mail til tove.overgaard@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.