Søg penge fra forskønnelsespulje

Forskønnelsespuljen er en årlig pulje hvor der er afsat 1,5 mio. kr. til projekter.

Det er penge, I kan søge, hvis I har forslag til, hvordan vi gør vores center-, omegns- og landsbyer smukkere.

Centerbyerne er:

Kibæk, Sønder Felding, Vildbjerg, Aulum og Sunds.

Omegnsbyerne er:

Lind, Snejbjerg, Gjellerup, Hammerum, Tjørring og Gullestrup.

Det kan I søge om

Pengene fra Forskønnelsespuljen vil først og fremmest gå til projekter, som gør ankomsten til byerne og byernes rum til en ekstra positiv oplevelse.

I kan for eksempel søge penge til:

  • Ophold og byliv
  • Beplantning
  • Kunst og udsmykning
  • Belysning og effektbelysning

Sådan søger I

I søger ved at sende en mail til Sine Dall med en beskrivelse/skitse af projektet. Her beskriver I også den overordnede økonomi.

Forslagene bliver løbende præsenteret for Byplanudvalget. Udvalget tager stilling til, om forslaget skal godkendes.

Når udvalget siger ja til et forslag, bliver der lavet en grundig beskrivelse af projektet og økonomien bag. Derefter kan arbejdet starte.

Kontaktinfo

Sine Dall
Landskabsarkitekt MDL

Tlf.: 96288554
Mobil: 20554388

Send e-mail

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.