Gadelys på private fællesveje i byområder

Herning Kommune er i gang med at træffe beslutning om gadelys på private fællesveje i byområder. Sagerne om gadelys behandles i den rækkefølge, som vi modtager fejlmeldinger på gadelyset på de private fællesveje. Der er truffet beslutning om gadelys på en række private fællesveje.

Du kan se, om der er truffen beslutning om gadelys for dit område her:

Se Herning kommunes beslutning om gadelys på kort

Det er kun de vejberettigede, der kan melde fejl på gadelyset på private fællesveje. Du kan derfor ikke anmelde fejl på gadelyset anonymt, da vi skal sikre, at du er vejberettiget.

Du vil derfor skulle oplyse dit navn og din adresse. Alle anonyme henvendelser vil ikke blive behandlet. Inden du fejlmelder, er det en god idé, at du kontakter din grundejerforening. Nogen grundejerforeninger har nemlig særskilte ønsker til fejlmelding.

Oplever du fejl på gadelyset, og er du vejberettiget, kan du indberette fejlen her på siden:

Giv et praj - Gadelys  på herning.dk

Luk alle
Åben alle

Hvilke regler gælder for gadelyset på private fællesveje, hvor der er truffet beslutning om gadelys

Det er kommunalbestyrelsen, der skal sørge for anlæg, drift og vedligeholdelse af gadelyset på de private fællesveje. Det er de vejberettigede, der skal betale for anlæg, drift og vedligeholdelse af gadelyset. Herning Kommune betaler fortsat for strømmen.

I beslutningen om gadelys på de private fællesveje, er der lavet en udgiftsfordeling, der er gældende.
Herning Kommune har en aftale med VERDO om gadelys. VERDO kan derfor stå for drift og vedligeholdelse af gadelyset på privat fællesveje. Hvis de vejberettigede ønsker at benytte en anden autoriseret operatør end VERDO, kan det ske efter nedenstående krav:

 • Ved udskiftning af armaturer skal der anvendes armaturer fra armaturkataloget  for vejbelysningen i Herning Kommune - du finder designmanualen og armaturkatalog her.
 • Gadebelysningsanlægget skal udføres med beskyttelse mod indirekte berøring i klasse 2.
 • Der må ikke anvendes fejlstrømsafbrydere (HPFI) på gadelysanlægget.
 • Arbejder på gadelysanlægget skal af sikkerhedsmæssige årsager koordineres med VERDO inden igangsætning. VERDO kan kontaktes på tlf. 70100230.

Hvis ovenstående krav ikke er opfyldt for anden autoriseret operatør, betragtes anlægget som ulovligt, og vil blive lovliggjort af Herning Kommune for de vejberettigedes regning.

Ved større renovering af gadelysanlægget (over 10.000kr) eller nyanlæg af gadelys, vil de vejberettigede blive inddraget i processen. Opgaven vil blive konkurrenceudsat, således de vejberettigede får den billigste pris på opgaven.

Herning Kommune har besluttet, at der skal slukkes for gadelyset på hver anden gadelampe. Inden gadelyset slukkes, vil lamperne blive kontrolleret, at de virker.

Hvilke regler gælder for gadelyset på private fællesveje, hvor der IKKE er truffet beslutning om gadelys

På private fællesveje, hvor der IKKE er truffet beslutning om gadelys, vil der ikke ske drift og vedligeholdelse før der er truffet beslutning om gadelyset. Ved anmeldelse af fejl på gadelyset, vil vi igangsætte proceduren for beslutning om gadelys.

Det er kun de vejberettigede, der kan anmelde fejl på gadelysanlægget.

Oplever du fejl på gadelyset, kan du indberette det her:

Giv et praj - Gadelys på herning.dk

 

Proceduren for beslutning om gadelys på private fællesveje

Vi træffer beslutning om gadelys på private fællesveje i den rækkefølge, som vi modtager fejlmeldinger på gadelyset i områderne. Vi laver en individuel vurdering af, om der skal være gadelys på de private fællesveje. Beslutningerne om gadelys træffes efter privatvejsloven.

Inden vi igangsætter den skriftlige procedure i henhold til privatvejsloven, inviteres de vejberettigede til et informationsmøde. På informationsmødet gennemgår vi det juridiske grundlag samt vores vurdering af gadelys i det pågældende område. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål.

Tidligere praksis for gadelys på private fællesveje

Herning Kommune har indtil den 1. januar 2023 haft en praksis, hvor kommunen betalte for strømmen og udskiftning af pærer samt mindre nødvendige reparationer i den forbindelse. Alle øvrige udgifter i forbindelse med gadelyset har været de vejberettigedes ansvar. Denne praksis er ophørt med udgange af 2022, altså 31. december 2022.

Baggrunden for den nye praksis for gadelys på private fællesveje

I forbindelse med et lynnedslag i gadelysanlæg på en privat fællesvej i sommeren 2021, blev Herning Kommune opmærksomme på, at der ikke var lovhjemmel til den tidligere praksis for administration af gadelys på private fællesveje. Det skyldes, at der ikke er truffet en beslutning efter privatvejsloven, om der skal være gadelys på de private fællesveje.

 

Spørgsmål og svar om gadelys på private fællesveje

 1. Hvem kan fejlmelde gadelyset?
  SVAR: Du kan fejlmelde gadelyset, hvis du er vejberettiget. Inden du fejlmelder, bør du kontakte din grundejerforening, da der kan være særlige ønsker fra grundejerforeningen til fejlmelding.

 2. Hvornår og hvordan kan man ændre udgiftsfordelingen?
  SVAR: Der kan anmodes om en ny udgiftsfordeling 5 år efter den sidste beslutning er truffet, medmindre en grundejer sandsynliggør, at der er sket væsentlige ændringer i forhold til det oprindelige fordelingsforslag.

 3. Hvis der er et delområde med f.eks. 10 vejberettigede, i et område med ialt 106 vejberettigede, kan de 10 vejberettigede så alene fejlmelde de lamper, som tilhører de 10 vejberettigede og ikke de resterende 96 i området?
  SVAR: Alle de vejberettigede kan fejlmelde i hele området, da I vurderes at have vejret til hele området. En grundejerforening kan opfordre sine medlemmer, til at overlade fejlmeldingen af gadelys til f.eks. bestyrelsen.

 4. Skal der være lysdæmpning på nye armaturer?
  SVAR: De nye armaturer skal vælges ud fra Herning Kommunes designmanual. Dette vil ske i samarbejde med Herning Kommune. Armaturerne vil være med lysdæmpning til 50%.

 5. Er de eksisterende armaturer beskyttelse mod berøring, klasse 2?
  SVAR: Det kan VERDO oplyse om. VERDO kan kontaktes på tlf. 70100230.

 6. Står Herning Kommune stadig for udgiften til administration af driften?
  SVAR: Herning Kommune betaler kun egne administrative omkostninger i forbindelse med driften af gadelyset.

 7. Hvordan orienteres de vejberettigede om f.eks. nye tiltag fra EU, designmanual, priser på armaturer, pærer mm.
  SVAR: Der vil ikke blive fremsendt særskilt information ændringer. De vejberettigede vil blive kontaktet, hvis der f.eks. skal ske en renovering af anlægget, hvor udgiften overstiger 10.000kr eller der sker en ændring i lovgivningen, der kræver de vejberettigede inddrages.

 8. Kan de vejberettigede blive tvunget til at skifte armaturer til LED, selv om de bestående armaturer fungerer fint?
  SVAR: Ja, hvis det viser sig at være nødvendigt, på grund af f.eks. mangel på pære eller reservedele. Det kan også ske, hvis der kommer et krav fra en myndighed f.eks. staten eller EU.

 9. Kan man sættes en LED-pære i vores armaturer, så der ikke skal skiftes armatur?
  SVAR: Nogen armaturer kan ombygges. Det vil blive vurderet individuelt i forbindelse med en planlagt modernisering.

 10. Hvor ofte bliver de nuværende armaturer/pærer efterset og rengjort?
  SVAR: Armaturer og pære mm vil kun blive efterset og rengjort, hvis vi modtager en henvendelse om det fra de vejberettigede.

 11. Hvor ofte skal evt. armaturer/pærer med LED efterses og rengøres?
  SVAR: Det vil der være stor forskel på. Det er noget man vurderer individuelt. Hænger armaturerne et sted, hvor der er mange træer, vil der ofte være et behov hvert andet år.

 12. Når hver anden gadelampe er slukket, er det så kun dem der lyser, der fremover skal renoveres?
  SVAR: I udgangspunktet skal alle gadelamper vedligeholdes/renoveres. Beslutningen om at slukke hver anden gadelampe er en beslutning med udløbsdato.

 13. Kan VERDO lave en 5/10 års plan for driften, så de vejberettigede kan se, hvad udgiften er for den kommende periode?
  SVAR: I må henvende jer til VERDO eller en anden rådgiver for at høre om de kan lave sådan en plan. En eventuel udgift til rådgivningen er Herning Kommune uvedkommende.