Sukkersyge og kanyler

Når du har en insulinkrævende eller tabletbehandlet sukkersyge, kan du søge tilskud til kanyler, sticks og lignende.

Den slags udstyr, kalder vi "kropsbårne hjælpemidler", når vi taler "kommunalsk".

Læs mere om kropsbårne hjælpemidler herunder.

Brug selvbetjening, når du skal søge om tilskud.

Valg af leverandør

Når du har fået en bevilling, kan du som hovedregel selv vælge, hvor du køber dit hjælpemiddel. 

Klik på "fritvalgsordning" herunder og læs mere.

Herning Kommunes leverandør af udstyr til diabetes er ReaMed.  Den 1. februar 2020 er lavet en ny aftale.
Der er kommet nye produkter på aftalen der erstatter de gamle produkter. Som udgangspunkt kan du fortsætte med de produkter, som du anvender i dag. Der kan dog være produkter, som ikke længere er på aftalen, og som vil blive konverteret til produkter på den nye aftale. Funktionen af hjælpemidlerne på den nye aftale vil være den samme som tidligere, nemlig at du kan foretage blodsukkermålinger som hidtil.

Kursus målrettet personer med diabetes

Du kan være i målgruppen for de kurser, som vi løbende tilbyder.

Se de aktuelle sundhedstilbud til personer med diabetes.

Ansøg om kropsbårne hjælpemidler

Har du behov for kropsbårne hjælpemidler, skal du søge hos kommunen. De oplysninger, du giver i din ansøgning, bliver brugt af kommunen til at afgøre din sag.

Obligatorisk selvbetjening

Du skal bruge den digitale selvbetjening, når du søger om et hjælpemiddel. 

Kommunen kan hjælpe dig med computer og rådgivning til at betjene dig selv digitalt. Når særlige forhold gør, at du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte kommunen. Det kan eksempelvis være sprogvanskeligheder, handicap og manglende digitale kompetencer.

Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

Nogle af de typer kropsbårne hjælpemidler, du kan søge støtte til, er:

 • ortopædisk fodtøj
 • kompressionsstrømper
 • arm- og benproteser
 • støttekorsetter og bandager
 • parykker
 • brystproteser
 • stomihjælpemidler
 • kropsbårne synshjælpemidler til personer med varig øjenlidelse.

For nogle hjælpemidler er der en egenbetaling, dvs. at du selv betaler det årligt regulerede beløb for den type hjælpemiddel, og kommunen giver støtte til resten.

Fritvalgsordning

​Når du har fået en bevilling, kan du som hovedregel selv vælge, hvor du køber dit hjælpemiddel. Det gælder fx, når du har behov for engangshjælpemidler som bleer, stomiposer, testmaterialer til diabetes med mere.

Du kan højst få refunderet et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have anskaffet hjælpemidlet til, og det må ikke være identisk med det hjælpemiddel, som kommunen kan skaffe fra sit hjælpemiddellager. Typisk drejer det sig om tekniske hjælpemidler.

Eksempel:

Borgeren har fået bevilget en rollator af mærket X. På kommunens hjælpemiddellager findes en brugt rollator af dette mærke. Borgeren ønsker en fuldstændig identisk rollator af samme mærke, men en ny. I denne situation vil borgeren ikke kunne benytte sig af retten til frit at vælge leverandør.

Hjælpemidler, som ikke skal leveres tilbage

Det er typisk kropsbårne hjælpemidler og personligt tilpassede hjælpemidler, du ikke skal levere tilbage til kommunen:

 • Ortopædisk fodtøj
 • arm- og benproteser
 • støttekorsetter og bandager m.v.
 • parykker
 • brystproteser
 • stomihjælpemidler
 • kropsbårne synshjælpemidler til personer med en varigt nedsat synsfunktion eller medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser

Er der tale om hjælpemidler, der er ordineret som led i en hospitalsbehandling, vil sygehuset normalt udlevere dem til låns. Ligesom kommunen udlåner tekniske hjælpemidler, som fx en rollator fra hjælpemiddellageret.

Anvendelse af overskud efter brug

I nogle tilfælde kan du få din egenbetaling tilbage, når du leverer dit hjælpemiddel tilbage.

Værdiforringelsen, der følger af brugen af hjælpemidlet, bliver dog trukket fra det oprindelige ekstrabeløb, du betalte for at få et dyrere produkt.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Susanne Hotherhøj Sønderborg
Kropsbårne hjælpemidler, sagsbehandler
Tlf.: 96284331

Send e-mail til Susanne

Bente Thomsen
Kropsbårne hjælpemidler sagsbehandler
Tlf.: 96284330

Send e-mail til Bente

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.