Befordring til og fra vaccinationssteder for vaccine mod COVID-19

Kvalitetsstandard

Kørsel til og fra engen læge eller nærmeste speciallæge - pensionister
Emne Indhold
Lovgrundlag

Serviceloven §117

Hvilke behov skal ydelsen dække

Befordring til og fra vaccinationssteder for vaccine mod COVID-19

Hvad er formålet med ydelsen? At give borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mulighed for befordring til og fra vaccinationssteder i forbindelse med COVID-19 vaccine.
Modtagere af ydelsen

Befordringen ydes til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke er i stand til at benytte andre kørselsordninger fx flexkørsel eller handicapkørsel på grund af funktionsnedsættelse og ikke har pårørende i husstanden, der kan sikre denne transport.

Indsatsen visiteres ikke,

  • hvis der er en bil i husstanden – og borger kan transporteres i denne bil
  • hvis borger er bevilget el-kørestol/-scooter, der kan dække kørselsbehovet
Visitation

Der er tale om enkeltstående befordringer i forbindelse med COVID19 vaccination.

Hvad kan indgå i ydelsen?

Indsatsen kan indeholde kørsel til og fra vaccinationscentre i forbindelse med vaccination mod COVID-19 med:

  • Bustransport (minibus)
  • Solokørsel
Hvad indgår ikke i ydelsen?

 

Ydelsens omfang

Indsatsen bevilges for hver enkelt kørsel.

Der opkræves ikke egenbetaling i forbindelse med kørslen.

Der kan efter en konkret og individuel vurdering bevilges følge af ledsage

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2022.

Jasmin Al-Assadi
Udviklingskonsulent

Tlf.: 96284042
Mobil: 22233652

Send e-mail til Jasmin

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.