Valg af skole

Herning Kommune har i alt 24 folkeskoler over hele kommunen. 14 af skolerne har overbygning, det vil sige undervisning fra 0. - 9. klasse.

Se et kort med placering af alle folkeskoler i Herning Kommune.

Kommunens 10. klasser er samlet på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Se også et kort over kommunens SFO'er.

I kommunen er der også en specialskole, Valdemarskolen, for børn med vidtgående handicap og problemer med indlæringen, Ungdomscenter Knudmosen der er Herning Kommunes tilbud om den 3-årige ungdomsuddannelse samt UngHerning (Herning Ungdomsskole).

Derudover er der 9 private skoler samt en skole på Familiehøjskolen Skærgården, som tager sig af undervisningen af højskoleelevernes børn.

Kontaktinfo

Kia Egebjerg
Administrativ medarbejder

Tlf.: 96 28 70 05
Mail: kia.egebjerg@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.