Undervisning i modersmål

Herning Kommune tilbyder undervisning i modersmål til børn i 0.- 9. klasse, hvis dit barn har et andet modersmål end dansk.

Undervisning i modersmål er dog kun gratis for elever, som bor i Herning Kommune.

Hvis dit barn skal modtage undervisning i sit modersmål, er der er række krav, der skal være opfyldt.

Luk alle
Åben alle

Hvem kan få undervisning?

Herning Kommune tilbyder undervisning i modersmål til børn i 0.- 9. klasse, hvis dit barn har et andet modersmål end dansk.

Hvis dit barn skal modtage undervisning i sit modersmål, er der er række krav, der skal være opfyldt.

Vi tilbyder kun undervisning til børn, hvis far eller mor har statsborgerskab i et af følgende lande:

  • En medlemsstat i EU
  • Et land, som er omfattet af aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Undervisning i modersmål er dog kun gratis for elever, som bor i Herning Kommune.

Kun undervisning i èt sprog

Dit barn kan kun få undervisning i èt sprog.

Det sprog, barnet skal undervisnes i, skal I tale aktivt i hjemmet.

Barnet skal samtidig følge den almindelige undervisning på den pågældende skole.

Hvordan foregår det?

Undervisning i modersmål er frivillig og gratis for elever, som bor i Herning Kommune.

Når barnet er tilmeldt, forventer vi, at barnet kommer til undervisning hver gang.

Modersmålsundervisning etableres, hvis der er tilmeldt minimum 12 elever til undervisning i samme sprog. Og hvis vi kan tilbyde undervisning af en kvalificeret lærer.

Undervisningen placeres på en folkeskole i Herning Kommune på lørdage.

Sådan tilmelder du dit barn

Uanset om dit barn bor i Herning Kommune eller uden for Herning Kommune, skal du udfylde en blanket for at blive tilmeldt.

Undervisning i modersmål er dog kun gratis for elever, som bor i Herning Kommune.

Bor dit barn i Herning Kommune?

Vi har lukket for tilmelding for skoleåret 2023/24.

Vi åbner for tilmelding til skoleåret 2024/25 i midten af maj 2024. Til den tid finder du en blanket i en boks nedenfor på siden, som du skal bruge ved tilmelding.

Bor dit barn udenfor Herning Kommune?

Vi har lukket for tilmelding for skoleåret 2023/24.

Hvis dit barn bor udenfor Herning Kommune kan du få en blanket ved at sende en mail til den pædagogiske udviklingskonsulent i Børn og Læring.

Vi åbner for tilmelding til skoleåret 2024/25 i midten af maj 2024.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Didem Pedersen
Pædagogisk udviklingskonsulent

Tlf.: 96 28 70 15
Tlf.: 22 10 29 05
Mail: didem.pedersen@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.