Vedligeholdelse af vandløb

For alle offentlige vandløb er der et regulativ. Det danner retsgrundlaget for administrationen af vandløbene. Af regulativet fremgår blandt andet, hvordan og hvornår vandløbet skal vedligeholdes. 

Grøde i vandløbet

Grøde er et populært navn for vandløbsplanter. Det er også en samlet betegnelse for alle de planter, der er i vandløbet.

Grødeskæring er en skæring af vandløbets planter. Vandløbene skæres for at opfylde den vandføring, som står i regulativet. 

Vi skærer grøde, så både vandløbenes vandføringsevne bliver sikret, og livet i vandløbene tilgodeses.

Kort over vedligeholdelse af de offentlige vandløb med vejledende arbejdsplaner.

Sådan bruger du vandløbskortet

  • Når du åbner vandløbskortet, kan du se kommunens vandløb, okkeranlæg og sandfang.
  • Hvis du ønsker at læse om de enkelte elementer i kortet, skal du trykke på ikonet "i". Ikonet ligger øverst i vinduet.
  • Herefter kan du klikke på det elemente i kortet, du vil vide mere om.
  • Dermed dukker et vindue op, hvor du blandt andet kan klikke dig ind på info om vedligeholdelse af vandløb, regulativ for vandløbet og kontaktinformation.

Har du bemærkninger til vedligeholdelsen er du altid velkommen til at kontakte os enten pr telefon, mail.

Du kan bruge vores service "Giv besked om vandløb".

Samarbejdet med Viborg Kommune om grødeskæring i Karup Å.

Kontaktinfo

Skjern Å systemet
Mathias Melchior
tlf.: 30668324
Kim Nees Iversen
Tlf.: 96288145

Storå systemet
Søren Brandt
Tlf.:96288049
Dagmar Hedvig Fog Bjerre
Tlf.: 96288042

Karup Å systemet
Kim Nees Iversen
Tlf.:96288145

Natur og Grønne Områder
Rådhuset 5, indgang C, 2. sal
7400 Herning

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.