Vandløbsprojekter og undersøgelser

Hvorfor laver vi vandløbsprojekter?

Formålet med vandløbsprojekter er at sikre renere vand og at skabe bedre leveforhold for både dyre- og planteliv i vandløbene. Samtidig er disse projekter vigtige i forhold til at nå målene i de statslige vandområdeplaner.

Vandområdeplaner

De statslige vandområdeplaner er en samlet plan for, hvordan vi forbedrer vandmiljøet i Danmark, og herved indfrier EU's målsætning om at beskytte og forbedre vandet i hele EU. Målet er at opnå en "god tilstand" i både søer, vandløb, kystvande og grundvande over hele EU.

Derudover skaber vores vandløb rum for mange gode naturoplevelser. Når vi passer godt på plante- og dyreliv, bidrager det til at gøre vores oplevelser så rige som muligt.

Luk alle
Åben alle

Projekt Blå Fisk

Vil du svømme i det, du hælder i risten? Det er slogannet for projekt Blå Fisk. Projektet skal få beboerne i Haderup til at undgå at hælde spildevand i afløbsristene.

Som et forsøg er der nu malet små blå fisk ved 260 udvalgte afløbsriste i Haderup by.

Fiskene findes ved de riste, som løber direkte ud i naturen. Det er Herning Kommune og Herning Vand, der står bag projektet, og formålet er ganske enkelt at få beboerne til at undgå at hælde spildevand i de afløb, som løber ud i vores vandløb. 

Haderup er særligt udvalgt

Haderup er valgt, fordi det er et af de områder i Herning Kommune, der er fuldt ud separatkloakeret. Det vil sige, at der både findes kloak til spildevand og kloak til regnvand.

5 ting du kan gøre lige nu

  1. Huske, at risten med blå fisk kun er til regnvand
  2. Aflevere rester af maling, kemikalier og olieprodukter på genbrugspladsen
  3. Vaske din bil ved en vaskehal
  4. Rense dit tag, dine fliser og dine havemøbler med rent vand uden brug af miljøfarlige kemikalier
  5. Bruge vasken eller toilettet til sæbevand

Vi håber, at kampagnen i Haderup har en effekt. Hvis der bliver taget godt imod forsøget, kan de blå fisk sprede sig til flere byer i kommunen.

Vandløbsprojekter

Kontaktinfo

Skjern Å systemet
Mathias Melchior
tlf.: 30668324
Kim Nees Iversen
Tlf.: 96288145

Storå systemet
Søren Brandt
Tlf.:96288049
Dagmar Hedvig Fog Bjerre
Tlf.: 96288042

Karup Å systemet
Kim Nees Iversen
Tlf.:96288145

Natur og Grønne Områder
Rådhuset 5, indgang C, 2. sal
7400 Herning

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.