Er isen sikker?

På de kommunale arealer er der mange søer, damme og bassiner, som kan fryse til på forskellige tidspunkter. Vi kontrollerer ikke dem alle, men måler løbende istykkelsen på otte udvalgte søer.

Inden du bevæger dig ud på isen, bør du kende til reglerne for færdsel, og du bør sikre dig, at isen rent faktisk kan bære.

Luk alle
Åben alle

Færdsel på isen sker på eget ansvar

Som udgangspunkt er det tilladt at færdes på isen, medmindre andet fremgår af skiltning, og hvis man har lovlig adgang.

Det betyder i praksis, at man må færdes på isen på langt de fleste af kommunens søer, når isen kommer, da vi ikke sætter forbudsskilte op, medmindre situationen særligt taler for det. Man har dog eget ansvar for ikke at bringe sig selv og andre i fare ved at færdes på usikker is.

Reglerne for generelt at færdes på isen fremgår af Lov om Naturbeskyttelse for offentlighedens færdsel og ophold i naturen. Du kan klikke på linket her og se §16 og §21 om færdsel på isen:

Se bekendtgørelse fra Retsinformation her

Vi anbefaler, at børn, der skal ud på isen, tager en voksen med for at vurdere om forholdene er sikre, så der ikke sker ulykker. Vi anbefaler, at du altid er sammen med andre, når du skøjter eller på anden måde færdes på isen.

Du skal desuden være opmærksom på, om der står siv og tagrør i vandet, for så vil istykkelsen typisk være mindre end på en helt åben, frossen vandflade. Pas også på ved ud- og indløb af vand til og fra søen.

Se råd om at færdes på is, og hvad du gør hvis ulykken sker

Politiet kan udstede bøder

Det er Politiet, som kan udstede forbud mod færdsel på isen og give bøder ved overtrædelse. For Midt- og Vestjyllands Politikreds gælder det, at Herning Kommune har fået bemyndigelse til at meddele forbud mod færdsel på isen. Politiet kan stadig udstede bøder for færdsel på isen, hvis Politiet vurderer, at færdslen er uforsvarlig - uanset om der er skiltet eller ej. Du kan klikke på linket her og se bemyndigelsen:

Se bemyndigelse fra Midt- og Vestjyllands Politikreds her 

Måling af istykkelsen

Vi måler løbende istykkelsen på otte udvalgte søer. Som en ekstra service tilstræber vi at rydde en bane eller et spor på isen, som forbedrer muligheden for at skøjte.

Det er først når istykkelsen er minimum 13 centimeter, at vi åbner en skøjtebane.

De otte udvalgte søer, hvor vi måler istykkelsen

 • Fuglsang Sø
 • Halvmånesøen i Sdr. Anlæg
 • Holtbjerg Sø 
 • Sunds Sø 
 • Aulum Skovsø, øst for Aulum Idrætsanlæg
 • Lysgaard Sø i Vildbjerg
 • Børnesøen i Kibæk 
 • Badesøen i Arnborg 

Målingerne er en rettesnor for istykkelsen på søerne i resten af kommunen. Hvis isen for tynd på ovennævnte søer, så er den det sandsynligvis også på øvrige søer i kommunen.

Du kan møde disse 2 skilte:

 1. Rødt skilt: Al færdsel på isen er forbudt. Isen er usikker.
 2. Grønt skilt: Isen er 13 cm tyk og er åben for færdsel på eget ansvar.

Se råd om at færdes på is og, hvad du gør, hvis ulykken sker.

Følg med på kommunens nyhedsside, hvor vi bringer aktuelle udmeldinger om færdsel på isen samt nyheder om, hvor der er åbnet for skøjteløb.

Se kommunens nyhedsside om færdsel på isen.

Du kan møde disse 2 skilte

 1. Rødt skilt: Al færdsel på isen er forbudt. Isen er usikker.
 2. Grønt skilt: Isen er 13 cm tyk og er åben for færdsel på eget ansvar. 

 

Kontaktinfo

Drift og Service
Hammershusvej 7
7400 Herning

Tlf.: 96288380

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.