Tilskud til borgersamarbejde 2023

Byrådet har afsat 183.000 kr. til borgersamarbejdsprojekter for at udvikle og forskønne de grønne områder, i kommunens byer, sammen med aktive borgere.

I samarbejde med borgerne håber vi på at skabe bedre forhold, lokalt engagement og ejerskab.

Der gives op til 50 % tilskud til projekter, der er med til udvikle byernes grønne områder i Herning Kommune.

Ansøgningsperioden er udløbet.

I 2022 støttede vi

 • Opførsel og vedligeholdelse af 2 shelter på Resdal Baune.
 • Forbedring af kanopladsen i Hodsager, ny bålhytte og 2 nye bord- og bænkesæt.
 • Etablering af muldtoilet og tilslutning af strøm i bålhus i Ydunsparken
 • Etablering af gyngestativ og kørestolsvenlig bålplads i Stakroge
 • "Oasen" ved ny sø i Timring, etablering af madpakkehus, sti, plantning af træer mm.
Luk alle
Åben alle

Hvordan ansøger du

Ansøgningsperioden er udløbet, og du kan derfor IKKE påbegynde en ansøgning ved at følge linket. 

Du ansøger om tilskud ved at udfylde skemaet 'Søg tilskud til borgersamarbejde'. Skemaet vil være tilgængeligt i søge perioden.

Natur og Grønne Områder behandler de indkomne ansøgninger, hvorefter MIN-udvalget prioriterer puljen.

Herefter bliver der udsendt svar til alle ansøgere ca. 2 måneder efter deadline for ansøgning

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Natur og Grønne områder, Asger Kristensen, på tlf.: 2573 5227

Hvem kan søge?

Nedenstående kan søge om tilskud:

 • Foreninger
 • Borgerforeninger
 • Brugergrupper

Hvor meget kan du få i tilskud?

Du kan søge om op til 50 % økonomisk støtte. Det er afgørende i udvælgelsesprocessen, at ansøger kan løfte mindst halvdelen af den indsats, der skal til for at gennemføre projektet.

Ansøgers indsats kan være i form af

 • Økonomisk bidrag via egne midler eller sponsorater.
 • Levering af materialer og/eller arbejdskraft.

Husk

 • Fristen for afslutning af projektet er 1. december. Eventuelt andre tilskud skal tilrettelægges sådan at det ikke forsinker afleveringen.
 • Der ydes kun økonomisk tilskud til fakturerede udgifter inkl. moms.
 • Støtte gives alene til anlægsprojekter.
 • Ansøger påtager sig at dække de vedligeholdsudgifter, der er afledt af projektet.

Hvilke kriterier skal projektet leve op til?

Dit projekt skal leve op til nedenstående kriterier

 1. Projektet skal leve op til mindst 3 af målene i Herning Kommunes parkpolitik
 2. Projektet skal, som udgangspunkt, udføres på et kommunalt ejet areal. Privat arealer kan komme i betragtning, hvis der er offentlig adgang. Der er tale om et privat areal, skal der foreligge en brugsaftale med grundejerens underskrift.
 3. Projektet skal have en relation til byens grønne områder.
 4. Projektet skal være afsluttet, realiseret og afrapporteret inden den 1. december i det år, tilskuddet er bevilget.
 5. Ansøger påtager sig på det nye anlæg.

Projekter vi støttede i 2022

Kontaktinfo

Natur og grønne områder

Mobil: 25 73 52 27
Mail: parkognatur@herning.dk

Vi anbefaler  brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider: