Klimavenlige anerkendelser

Anerkendelsen gives til virksomheder, organisationer, borgere, institutioner, foreninger og andre, som har gør noget særlig for klima, miljø og natur.

Anerkendelsen kan gives bredt f.eks. for initiativer, der er til gavn for klima, natur og miljø, initiativer der har givet en væsentlig CO2-reduktion, eller initiativer, der kan være til inspiration for andre.

Anerkendelsen kan også gives for en formidlings- eller koordineringsindsats eller lignende, lige som projekter, der rummer social bæredygtighed sammen med grønne elementer, kan komme i betragtning.

Der følger ingen penge med anerkendelsen. Ved uddeling af anerkendelsen får modtageren et diplom, som overrækkes af formanden for Teknik- og Miljøudvalget ved en lille reception. Modtageren vil desuden få presseomtale og blive synliggjort på kommunens hjemmeside.

Luk alle
Åben alle

Anerkendelser 2020

Fælleshaven i Studsgård

Fælleshaven i Studsgård er med til at vise vejen for en grøn omstilling. Sunde økologiske grøntsager, mindre madspild og CO2, fællesskab, viden om økologisk dyrkning, inspiration til grøn livsstil, og omsorg for biodiversitet er nøgleord for anerkendelsen til Fælleshaven i Studsgård.

Thomas Østergaard

Thomas Østergaard udbreder viden om, og implementerer bæredygtigt design, cirkulær økonomi og socialt design, gennem levende og engageret forskning, formidling og samarbejde på tværs af målgrupper som erhvervsliv og undervisere.  Han gør dermed forskning og undervisning til konkrete omstillingsredskaber.

Skovbørnehaven Skoven

Skovbørnehaven Skoven giver børnene naturforståelse og fremmer deres sundhed og udvikling. Skoven giver den kommende generation grundlæggende viden og virkemidler til at være med til at skabe en mere bæredygtig fremtid.

Anerkendelser 2019

Lifestyle & Design Cluster (LDC)

FLDC har gennem mange år haft fokus på bæredygtighed, Cirkulær Økonomi , og senest FNs mål for bæredygtig udvikling. Gennem kompetenceforløb, forsknings- og udviklingsprojekter og netværk, fremmer LDC den grønne omstilling og gør det muligt for virksomheder at fremtidssikre deres produktion.

HORN bordplader A/S

HORN handler ansvarligt og udfordre både den sociale, miljømæssige og økonomiske kvalitet i virksomhedens produktion. Med tilslutning til UN Global Compacts, med miljø- og indeklimacertificeringer, samt fokus på cirkulær økonomi og genbrug, går HORN foran i den grønne omstilling, med en vigtig bæredygtig indsats.

Mad til Herning

Mad til Herning er et idealistisk, frivilligt, borgerinitiativ, der er med til at gøre en konkret forskel, både socialt og miljø- og klimamæssigt. Ved at indsamler overskudsmad og sælger det billigt eller uddele det, er I med til at gøre noget ved en af de helt store miljø- og klimaudfordringer: madspild. Samtidig er I et projekt med stor social rummelighed

Anerkendelser 2018

ANKY

ANKY har valgt at gøre bæredygtighed, økologi, miljøhensyn og dyrevelfærd til deres varemærke og identitet. Deres produktion af bæredygtigt uld og bomuldsundertøj sætter markedets højeste standarder. Ansvarlighed og åbenhed er vigtige nøgleord for ANKY, der komme direkte ud til kunderne gennem net salg via dilling-underwear.dk

Dansk Wilton

Med cradle to cradle certificering af virksomhedens største produktlinje Colortec RE:THINK i august 2018 går Dansk Wilton foran med konkrete handlinger og strategier for bæredygtig produktion. Certificeringen danner desuden ramme for virksomhedens bæredygtige udvikling med langsigtede mål og opfølgning.

Niels Petersen og Karstoft Borgerforening

Niels Petersen har gennem mange år været primus motor for miljø- og klimavenlige tiltag i Karstoft sammen med borgerne og borgerforeningen. Det er særligt udskiftning af byens gadebelysning til LED som Niels har stået i spidsen for, der sammen med andre tiltag gør, at Karstoft skiller sig ud som en særlig klimavenlig landsby

Anerkendelser 2017

DOT

Som en energitung virksomhed med en potentielt miljøbelastende produktion gør DOT en stor forskel for miljø, arbejdsmiljø og klima gennem: Miljøledelse, etablering af virksomhedsvindmøllen (sparer årligt 3.250 tons CO2), udskiftning til LED (sparer årligt 118 tons CO2), de nyeste teknikker i produktionen minimere skadelige dampe og energiforbrug . 

Huset No7

Kulturhus er med til at gøre en forskel for miljø og klima ved at involvere, engagere og formidle til borgerne om bl.a.: klimamad og madspild, 0-skrald og genbrug, og generel miljøviden og engagement af børn, unge og ældre, Skolernes Miljø Festival, Grøn Sommerskole for børn, Klimafilm i husets nye biograf og meget mere.

Torben Thinggaard

Torben Thinggaard gør som ildsjæl en stor indsats for forbedring af forholdene for fisk og natur i kommunens vandløb. Han har været tovholder for frivillig restaurering af utallige vandløb, som har givet gode resultater. Torben engagerer sig i fora for forbedring af vandløb i kommunen og er med sin store indsigt med til at finde gode løsninger.

Michelle Misse Wienstern

Med sit frivillige engagement som bl.a. natteravn, instruktør og koordinator i "Kvinder Cykler-kurser", "bydelsmor" og forkvinde for "bydelsmødrene er Misse en samlende kraft. Hun er med til at koble social- og miljømæssig bæredygtighed sammen og skaber inspiration, social inklusion og fællesskab i lokalområdet

Anerkendelser 2016

Grøn Inspirationsdag og Daginstitutionernes grønne råd

Daginstitutionernes grønne råd har gennem mange år har været tovholdere for Grøn Inspirationsdag med årligt besøg af 1500 børn. Det har fremmet børnenes glæde og forståelse for natur, dyr, jord til bord og naturens materialer til leg og kreativitet. Pædagoger og forældre inspireres og børnene lærer om miljø i børnehøjde

Nel Hydrogen

Nel Hydrogen har været med til at gøre brintproduktion kommerciel, og dermed en reel faktor til løsning af klimaproblematikken. Ved at fastholde virksomheden lokalt er Nel Hydrogen med til potentielt at føre mere grøn erhvervsudvikling til kommunen.

VindKRAFTEN i Vind

Natur- og aktivitetscenter VindKRAFTEN  skaber rammer, inspirerer og spreder opmærksomhed om lokal kulturudvikling, turisme, naturoplevelser og naturforståelse. Konkret har VindKRAFTEN opsat solceller, udskiftet oliefyr til pillefyr og sat mål for yderligere miljøforbedringer.

Anerkendelser 2015

DRIFT, Herning kommunes driftsafdeling

Drift har siden 2002 arbejdet målrettet på at nedbringe miljøpåvirkning og CO2-udledning. Drift har gennem miljøledelse, inddragelse af medarbejdere, udarbejdelse af grønt regnskab og kobling af miljø og arbejdsmiljø nået mange miljøresultater. 

Jørgen og Inger Aasberg

Jørgen og Inger har gennem mere end 45 år været frontløbere og pionerer for økologisk jordbrug og biologiske mangfoldighed. Gennem dyrkning, formidling, afprøvning, etablering af naturbiotoper, og deltagelse i forskning, har de om nogen, været med til at fremme økologiens udbredelse.

Søbogaard V. Ellen Nielsen og Niels Trolle

Søbogaard producerer saft og marmelade uden at gå på kompromis med en høj økologiske kvalitet. Virksomheden tænker lokalt i produktionen men støtter også bæredygtighed globalt gennem langvarigt samarbejde, og projekt i Nepal.

Anerkendelser 2014

Hotel Scandic Regina, Herning

Scandic Regina lever op til miljømærket svanen og har gode resultater med at nedbringe forbrug og CO2 udledninger. Særligt arbejder hotellet med at nedbringe madspild.

Knowledge Cotton Apparel

Virksomheden producerer Herretøj i 100% økologisk bomuld med miljø krav til hele processen. Virksomheden har på 5 år sparet miljøet for 150 tons pesticider, kemikalier og kunstgødning.

VIA Teko University Colleges (VIA design)

Uddannelsen inddrager bæredygtighed i undervisning og forskning samt i innovative samarbejdsprojektet og er på den måde med til at skabe fremtidens grønne kreative virksomheder.

Anerkendelser 2013

Bjerregård

Niels Erik Nilsson, Bjerregård driver en fremsynet økologisk bedrift med fokus på kvalitetsprodukter, dyrevelfærd, naturhensyn, energioptimering og god økonomi.

Nyborggaard

Korna og Johannes Jensen, Nyborggaard driver økologisk bedrift og forædler egne afgrøder, bl.a. hvede, hørfrø og hampefrø, til højkvalitetsprodukter direkte fra marken til forbrugeren.

Mette Kloppenborg og køkkenet i Stjernen (Tjørring Skole)

Mette Kloppenborg har udviklet stjernekøkkenet med grøn, sund og klimavenlig mad til over 500 børn. På første år med en økologiprocent på 89 og med fokus på lokale produkter og på at undgå madspild.

Anerkendelser 2012

Uppercut Pure

Vivi Lykke Jensener ved at vælge certificeringen 'Grøn Salon' gået foran til fordel for miljø og sundhed, med bl.a. udfasning af kemikalier, energibesparelse og miljøvenlige produkter.

Aroma

Mette Meldgaard og Martin Herlak har udviklet Aroma til et bageri, cafe og butik der tænker kvalitet, økologi og omtanke, med nicheprodukter og jord til bord tankegang.

Den integrerede institution Koustrupgård

Koustrupgård har haft 80 % økologisk mad siden 2005. Institutionen har "Grønt spireflag" og fokus på, udeliv og naturforståelse, affaldssortering, genbrug, grønne indkøb og udbredelse af de grønne tanker.

Anerkendelser 2011

Midtjydsk Beton og Elementfabrik

Fremstiller betonelementer til kontor-, industri- og boligbyggerier. Virksomheden har i 2010 sparet 212.650 kWh svarende til 48,28 tons CO2. Det betyder en CO2-reduktion på 15 %. (Anerkendelsen blev givet i et samarbejde med Energi Midt i forbindelse med et energireduktion projekt)

Compo Tech A/S

Er underleverandør af komponenter til møbel- og træindustrien. Her har man i 2010 sparet 338.052 kWh svarende til 98,81 tons CO2, hvilket vil sige en besparelse på 26 % af virksomhedens CO2-udledning. (Anerkendelsen blev givet i et samarbejde med EnergiMidt i forbindelse med et energireduktionsprojekt)

Arriva

Arriva har arbejdet for at gøre rejsen mellem Herning og Århus lettere. Har haft en passagerfremgang på 17% det seneste år. Inddrager medarbejdere. Mange miljøfremmende tiltag.

STS biler

STS biler har forbedret miljøledelsen og stiller nye mål. De arbejder for en reduktion af kemiprodukter og inddrager medarbejderne til at tage ejerskab ift virksomhedens miljømål. De har desuden reduceret forbruget af fyringsolie, el og vand.

Bjerrely fiskesø

Bjerrely fiskesø er Danmarks første økologiske fiskesø. De har bygget, halmhus og et muslingehus af bæredygtige materialer. De sætter fokus på dyrenes velfærd og respekten for fødevarer. Har desuden etableret affaldssortering for fiskesøens brugere.

Tjørring ny skole og institution (Stjernen)

Favner en helhedsorienteret tankegang i forhold til såvel miljø, klima og bæredygtighed som sundhed, pædagogik, bevægelse, naturforståelse og sociale aspekter, som konkret udmønter sig i lavenergi byggeri, vedvarende energi, klimavenlig, økologisk mad, grønt flag mm.

Økooasen v. Mehmed Muminagic

Økooasen har fokus på økologisk produktion af bl.a. jordbær og den korte vej fra jord til bord.  Mehmed har gjort et stort udviklingsarbejde og bl.a. etableret vandbesparende drypvandings system og dyrker jordbær i plasttunneller for udnyttelse af solens varme uden anden energi.

Anerkendelser 2010

Sima i Sinding

Virksomheden SIMA i Sinding, har ved forskellige forbedringer og energirenovering, sparet over 360.000 kw/år hvilket også har givet betydelige økonomiske besparelser. (Anerkendelsen blev givet i et samarbejde med Energi Midt i forbindelse med et energireduktionsprojekt)

Carsten Markussen i Studsgård

Carsten har været med til at få etableret "forsøgsstedet" (senere Den grønne bydel), hvor der kun må bygges bæredygtigt og har sammen med sin kone Helle, bygget det første bæredygtige hus på stedet. Han er en af frontløberne i Klimalandsby Studsgård projektet, har startet vindmølle lav mv. 

Boligselskabet Fruehøjgård

Selskabet har bygget Danmarks først brintopvarmede passivhusbyggeri, H2 College. De har opsat solceller i fire boligafdelinger og er i fuld gang med at energirenovere de ældre boligkaréer i Brændgårdsparken ned til lavenergistatus.

Hunsballe planteskole v. Jette og Søren Jensen

Har omlagt 24 ha landbrugsjord til skov og vådområde, og herved gavnet natur og planteliv. Omlægning til skov vil i mange år oplagre ca. 76 tons CO2 pr år. Og omdannelse fra agerjord til vådområde er både med til at rense overfladevand og med til at fastholde CO2 i jorden.

Anerkendelser 2009

Miljøjournalist Ole Skydt

Ole Skydt har i Herning Folkeblad med viden og professionalisme sat fokus på klimaproblematikken, han skaber netværk og inspiration og udfordre lokale aktører til en klimaindsats.

Herning Soroptimister

Soroptimisterne sætter som international organisation fokus på klima på mange måder især i forhold til kvinder. De har deltaget aktivt i Klimauge Herning med klimacafé og som klimamad ambassadører

Landsby Skoler i Net

Landsby Skoler i Net har på tværs af 14 skoler i sat fokus på børn og unges viden om klimaændringerne, og har på en sjov, kreativ og nærværende måde, været med til at synliggøre klimaudfordringer og løsninger for borgerne.

Landmand Vagn Mouritzen

Vagn Mouritzen omlægger 5 ha agerjord til blandet løvskov, og sparer derved klimaet for 67 ton CO2 om året. Skoven bliver offentlig tilgængelig fredsskov, og plantes som et skoleprojekt sammen med Studsgård Friskole.

Konferencecenter Skarrildhus

Skarrildhus har i mange år integreret en bæredygtig praksis i den daglige med energibesparelser, affaldssortering, økologiske fødevarer og giftfri parkdrift. Egen vindmøllestrøm og flis fra egen skov gør energiforbrug CO2-neutralt.

Egetæpper

Egetæpper har udarbejdet klimaregnskab, har reduceret CO2 udledningen fra 2008 - 2009 med 1.531 tons, svarende til 6,5 %. Virksomheden har EMAS og ISO 14001 certificeringer samt DS2403 i energiledelse. Siden 2009 har Egetæpper øget klima- og miljøindsatsen betydeligt.

Landmand Danni Mikkelsen, Haderup

Danni Mikkelsen har ved at installere gyllekøling og varmepumpe reduceret bedriftens CO2 udledning med 33 tons året samt reduceret ammoniakudslippet med ca. 30 %, til gavn for klima og miljø.

Airline Textiltryk

Airline fremstiller miljøcertificerede reklame-, marketings produkter samt tekstil/beklædning, har udviklet miljøcertificeret vandbaserede tekstiltryk og stiller samme miljøkrav til deres fabrik i Ukraine, som i Danmark.

Herning Værket

Herning Værket har næsten 100 % CO2 neutral energiproduktion med træpiller og træflis. Værket har herved reduceret CO2-udledningen med 98,3 % fra 334.177 ton til 5.700 CO2 pr år, siden starten i 1982 - 2009

Studsgård Borgerforening

Borgerforeningen har startet "Klimalandsby Studsgård" og har opstillet klimamål for byen om at spare 25 % CO2 inden 2012. Foreningen har desuden arbejdet aktivt i landsbyen med: Klimavenlig mad, energibesparelser, affaldssortering mv.

Kontaktinfo

Søren Brandt
Klimatilpasning

Tlf.: 30 94 37 92
Mail: ngosb@herning.dk

Line Thastum
Miljøkoordinator, Grøn Guide

Tlf.: 96 28 80 52
Mobil: 29 82 12 32
Mail: miklt@herning.dk

Teknik og Miljø
Rådhuset
Torvet 5, indgang C
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.