DK2020

Herning Kommune er i gang med at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som skal vise vejen for, at kommunen som geografisk område senest i 2050 har reduceret CO2-udledningen, så CO2-regnskabet går i nul.

Handlingsplanen skal også gøre Herning Kommune endnu mere robust i forhold til klimaforandringer. 

I  DK2020 udpeger kommunerne alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning lokalt, og laver - i samarbejde med aktørerne - en klar plan for, hvordan de håndteres.

Herning Kommunes nye klimaplan forventes at være færdig i oktober 2022.

Send os et tip

Sidder du selv med gode idéer til den grønne omstilling og klimaarbejdet i Herning Kommune, så send et tip.

Send os et tip på mail: voresklima@herning.dk

Som geografisk område er CO2-udledningen i dag på 1.111.000 tons om året. Målet er, at udledningen i 2050 skal være netto-0, det vil side, at de udledninger, som ikke kan undgås, skal kompenseres.

Luk alle
Åben alle

Hvad er DK2020?

Danmark er på nuværende tidspunkt det eneste land i verden, hvor hovedparten af kommunerne udvikler klimahandlingsplaner i overensstemmelse med de ambitiøse målsætninger i Parisaftalen om klimaneutralitet i 2050.

94 af landets kommuner er nu med i DK2020-klimaprojektet, som har til mål at samtlige danske kommuner får lavet lokale klimahandlingsplaner. Derudover har Københavns Kommune som medlem af det internationale bynetværk C40 allerede udarbejdet en klimahandlingsplan.

Læs mere om DK2020.

Herning Kommunes klimaregnskab

Som geografisk område er CO2-udledningen i dag på 1.111.000 tons om året. Målet er, at udledningen i 2050 skal være netto-0, dvs. at de udledninger, som ikke kan undgås, skal kompenseres.

Nyheder om DK2020?