Kulturhistoriske arealer

Rapporten er med til at klarlægge og beskrive, hvilke kulturmiljøer vi har, hvilken historie de fortæller, og om de afgrænsninger der er foretaget, er fyldestgørende.

Specielt er der i rapporten lagt fokus på at beskrive kommunens kulturmiljøer.

Dels for at have hjemmel til deres udpegning, men ligeså meget for at fortælle, hvorfor disse er specielle for områdets udvikling.