Kulturhistoriske arealer

Rapporten er med til at klarlægge og beskrive, hvilke kulturmiljøer vi har, hvilken historie de fortæller, og om de afgrænsninger der er foretaget, er fyldestgørende.

Specielt er der i rapporten lagt fokus på at beskrive kommunens kulturmiljøer.

Dels for at have hjemmel til deres udpegning, men ligeså meget for at fortælle, hvorfor disse er specielle for områdets udvikling.

Kontaktinfo

Kaare Hjorth
Teamleder kommuneplan
Tlf.: 96288553
Mobil: 20864901

Send e-mail

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.