Jubilæumsfond

Tilskud gælder kun huse, der ikke får støtte efter folkeoplysningsloven.

Tilskud gives som hjælp til selvhjælp til renovering, bygningsvedligeholdelse og bygningsforbedring. Der gives ikke tilskud til løst inventar og almindelig løbende vedligeholdelse.

Jubilæumsfondens sekretariat indkalder i december måned ansøgninger fra de forsamlingshuse, der er omfattet af støtteordningen.

Kontaktinfo

Kristina Lundsgaard Gaardsted
Kontorassistent
Tlf.: 96288635
Mobil: 30618130

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.