Kvalitetsstandarder på handicapområdet

Kvalitetsstandard § 114

Her kan du læse om det serviceniveau, som Herning Kommune har i forhold til §114 i Serviceloven - støtte til køb af handicapbil.

Kvalitetsstandard § 11

Her kan du læse om det serviceniveau, som Herning Kommune har i forhold til §11 i Lov om trafikselskaber - handicapkørsel.

Kvalitetsstandard §85 og §97

Her kan du læse om det serviceniveau, som Herning Kommune har i forhold til Servicelovens §97 (ledsagerordning) og §85 (ledsagelse).

Kvalitetsstandard § 95 og § 96

Her kan du læse om det serviceniveau, som Herning Kommune har i forhold til §95 og §96 i Serviceloven.

Retningslinjer og kvalitetsstandard § 98

Her kan du læse retningslinjer og kvalitetsstandard for §98 - kontaktperson til døvblinde.