Få hjælp eller støtte i en hverdag med handicap

Sådan bliver du visiteret/godkendt

Her kan du læse, hvem der kan søge støtte, og hvordan du kontakter Handicap og Psykiatri. Læs også, hvordan vi behandler din sag.

Modtag hjælp og pleje

Du kan få hjælp, hvis du ikke er i stand til selv at klare praktiske opgaver eller personlig pleje. Læs også om transport til læge, omsorgstandpleje og anden hjælp.

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Har du eller dit barn et handicap, eller er du ældre med en varig nedsat funktionsevne, kan du søge tilskud til hjælpemidler og forbrugsgoder. Reparation og aflevering af hjælpemidler.

Transport og handicapkørsel

Kommunen kan rådgive og give støtte til transport ved handicap.

Tilskud til merudgifter (voksne)

Hvis du har et handicap, kan du få dækket de merudgifter, som er direkte forbundet med dit handicap.

Handicaptillæg til studerende

Går du på en videregående uddannelse? Har du en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse? Så kan du søge om at få et handicaptillæg.

Omsorgs- og specialtandpleje ved handicap

Har du nedsat førlighed? Eller har du et vidtgående fysisk eller psykisk handicap? Så kan du måske få omsorgstandpleje.

Post til døren ved handicap

Her kan du se, hvordan du søger om at få hjælp til at få posten leveret til din dør.

Hjælp til personer med høre, syn, tale eller hjerneskade

Læs om den hjælp, du kan få, hvis du har en høre-, syns-, tale- eller hjerneskade.

Tilgængelighed og handicap

Find beskrivelser, som kan hjælpe dig, der lever med et handicap. Og læs om digital tilgængelighed.