Få en hjælper, ledsager eller kontaktperson

Få en ledsager

Er du mellem 12 og 67 år, og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at få en ledsager.

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Hvis du har et stort og varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du måske få lov at ansætte en hjælper.

Kontaktperson til døvblinde

Her kan du læse om tilbud til personer, der både er døve og blinde.