Bostøtte i eget hjem

Bostøtte er en støtte, der gør, at du med hjælp og bistand kan bo i egen lejlighed.

Støtten er med til, at du oplever at kunne overkomme de aktiviteter i hverdagen, der er forbundet med at bo selv.

Støtten udføres af uddannet personale og i tæt samarbejde med dig. Støtten bliver tildelt individuelt og tager udgangspunkt i din funktionsnedsættelse og det, du ikke selv kan klare.

Bostøtten er en del af Bo- og Støttecenter Herning, som består af Lindekollegiet, Aflastningen Virkelyst, 7 Bofællesskaber, Caféen samt Bostøtten der arbejder i borgernes eget hjem.

Administrationen er beliggende på Lindegårdsvej 10, 7400 Herning, tlf.: 96 28 43 17.

Kontaktinfo

Visitationen - Handicap og Psykiatri
Torvet 5
7400 Herning

Send e-mail

Ring til koordinatoren
Mandag - fredag: kl. 8-12
Tlf.: 96284310

Ring til en sagsbehandler
Mandag - fredag: Kl. 8.30-9.30
Tlf.: 96284052

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.