Botilbud og bostøtte til fysisk og psykisk handicappede

Aflastning - et frikvarter fra hverdagen

Hvis du bor hjemme og har et fysisk eller psykisk handicap, har du mulighed for at få et frikvarter fra hverdagen på Aflastningen Baunebo.

Bostøtte i eget hjem

Hvis du er udviklingshæmmet eller autist og har brug for støtte i dit eget hjem, er Bostøtten måske et tilbud til dig.

Tilbud til dig med autisme eller ADHD

Hvis du er autist eller har ADHD, er disse tilbud måske noget for dig.

Tilbud til dig med udviklingshæmning

Hvis du har en udviklingshæmning, er disse bo- eller dagtilbud måske noget for dig.

Botilbud til person med fysisk handicap og/eller hjerneskade

Hvis du bar brug for ændringer af din bolig eller en ny handicapegnet bolig, så læse mere her.