Kontaktperson til døvblinde

Hvis du er både døv og blind, har du mulighed for få en kontaktperson. 

Kontakt Center for Kommunikation for at få flere informationer om dine muligheder.

Visitationen sker via Visitationsenheden i Sundhed og Ældre.

Kvalitetsstandard og retningslinjer

Se kvalitetsstandard og retningslinjer for ordningen med kontaktperson i Herning Kommune.