LAR særligt for virksomheder

Ansøgning om nedsivning skal sendes via Byg og Miljø.

Følgende skal du have klar til ansøgningen:

  • Oplysning om hvor virksomheden er beliggende, og hvor nedsivningsanlægget ønskes etableret (adresse og matrikel/ejerlav) samt oplysning om ejerforhold.
  • Oplysning om grundvandsstand efter pejling (hvor grundvandet har stabiliseret sig i minimum 2 døgn inden pejling).
  • Oplysning om ledningsevne (jordens evne til at komme af med vandet; K-værdien) - vejledende værdier ses i LAR dimensioneringsregnearket, men værdien skal måles aktuelt på stedet.
  • Oplysning om typen af nedsivningsanlæg, der ønskes etableret (faskine, regnbed, grøft).
  • Tegning, der angiver placering af nedsivningsanlæg i forhold til bygninger, skel med mere.
  • Oplysning om størrelsen af tage og befæstede arealer, der skal aflede regnvand til nedsivning.
  • Oplysning om tagtypen (tagpap, fibercement, stålplader m.v.) på alle de bygninger, der skal aflede regnvand til nedsivning.
  • Oplysning om hvilke aktiviteter, der skal være på de befæstede/belagte arealer (for eksempel kørsel, parkering for x-antal biler, oplag med mere).

Udfyldt LAR-dimensioneringsregneark fra 2015.

Kontaktinfo

Teknik og Miljø
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.