Hvor må dit LAR anlæg ligge?

Det er vigtigt, at du placerer et anlæg til nedsivning af regnvand (regnbede, faskiner og lignende) rigtigt i forhold til bygningen, så vandet flyder naturligt og ikke skal pumpes.

Tag desuden højde for, at der kan være stor forskel på, hvor nemt det er at nedsive forskellige steder på din grund. Overvej derfor grundigt, hvor du vil lægge dit anlæg, og ved nybyggeri bør du tænke det ind tidligt i processen, så placering af bygninger og anlæg kan koordineres.

Du skal overholde følgende afstandskrav, når du laver et nedsivningsanlæg:

Vejledende afstande til LAR-løsning
Natur, bebyggelse og skel Lovkrav Vejledende krav Vejledende krav ved minimum risiko
Drikkevandsboring 25 m    
Vandløb, søer og hav 25 m    
Beboelseshus med/uden kælder   5 m 2 m
Hus uden beboelse med kælder   5 m 2 m
Hus uden beboelse uden kælder   2 m 1 m
Skel   2 m 0,5 - 1 m (Hvis jordbundsforholdene gør, at der ikke er fare for opblødning, eller hvis nabogrunden forbliver ubebygget)

Der er tale om 'minimum risiko', hvis terrænet falder bort fra huset, hvis huset er nyt, eller hvis der på et eksisterende hus er etableret et lag, der spærrer for opstigende grundfugt.

Kommunen vil afgøre ud fra ansøgning og eventuelt vedlagt materiale, om dit anlæg ligger langt nok væk fra skel og bygninger til, at nedsivning kan godkendes.

Kontaktperson i Teknik og Miljø:

Jakob Damgaard Frederiksen

Tlf.: 96288158

Kontaktinfo

Teknik og Miljø
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.