Grundvandspejling

Du skal undersøge, hvor langt der er ned til grundvandet. Det kaldes en grundvandspejling.

Testen kræver særligt udstyr, så det kan være, at du skal søge professionel hjælp til opgaven.

Vigtigt - hvis du har en jordbundsundersøgelse, hvor grundvandstande fremgår, behøver du ikke lave grundvandspejling.

Gør det til foråret

Grundvandsstanden er normalt højest i perioden februar til april, så det er i den periode, du bør lave undersøgelsen. Undersøgelsen kan ikke foretages, hvis jorden er frossen.

Hvis du laver undersøgelsen udenfor perioden, bør du tage højde for det ved at lægge lidt til resultatet.

Sådan gør du

  1. Find et drænrør eller et almindeligt PVC tagnedløbsrør på omkring 2-3 meter og skær/bor et hul eller rille for hver 25 cm.
  2. Bor/grav et hul til røret i din have. Hullet skal minimum være 1 meter dybere end den nederste del af det LAR-anlæg, du ønsker. (hvis du ønsker en faskine, skal du grave en meter dybere end bunden på faskinen - dermed kan hullet nemt blive 2 meter dybt).
  3. Placer rører i hullet og lad det står i minimum 3 dage.
  4. Grundvandet vil løbe ind i røret via hullerne/rillerne, og du kan efter tre dage se, hvor højt grundvandet står.

Reglen er, at bunden på dit nedsivningsanlæg (det kan være en faskine eller et regnvandsbed) minimum skal ligge en meter over højeste grundvandsspejl. 

Hvis dit grundvand ligger 1,5 meter fra jordoverfladen, må bunden på dit nedsivningsanlæg maksimalt ligge i en dybde på 0,5 meter.

Kontaktinfo

Teknik og Miljø
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.