Du har brug for følgende oplysninger for at lave beregningen:

  • Hvor stort et areal skal der afledes vand fra til det enkelte LAR-anlæg det vil sige til hver faskine eller hvert regnbed.
  • Gentagelsesperioden skal sættes til 10 år (antal år mellem større skybrud).
  • Resultatet af nedsivningstesten (synketid og synkeafstand cm/min).
  • Hvilken type nedsivningsanlæg du ønsker at etablere.

Du kan lave en beregning på www.lar-beregner.dk

Når du har foretaget en beregning, kan du gemme den og sende den sammen med din ansøgning om tilladelse til nedsivning.

Hvis du vil nørde med tallene

Resultaterne fra LAR-beregneren er nok til, at kommunen kan lave en vurdering.

Men ønsker du at gå mere i dybden med tallene, kan du på hjemmesiden laridanmark.dk finde et mere avanceret skema.

Her skal du angive den årlige nedbør til ca. 900 mm, og du skal regne med en gentagelsesperiode (år mellem større skybrud) på 10 år.

Du skal også her kende resultatet af nedsivningstesten på det sted, du ønsker at nedsive.

Kontaktperson i Teknik og Miljø:

Jakob Damgaard Frederiksen

Tlf.: 96288158

Du finder det avancerede regneark til beregning af anlæggets størrelse på www.laridanmark.dk

Kontaktinfo

Teknik og Miljø
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.