Lokal anvendelse af regnvand

De forskellige LAR løsninger

Her kan du læse om de forskellige typer af LAR-anlæg, du kan vælge imellem.

Hvor må dit LAR anlæg ligge?

Der er en række afstandskrav, du skal overholde, når du nedsiver vand i din have.

Sådan søger du om tilladelse

Du søger om tilladelse til at etablere dit LAR-anlæg online. Husk at gøre dit forarbejde grundigt

Det må du selv gøre

Her på siden får du en oversigt over, hvad du selv kan lave, og hvad du muligvis bør søge om hjælp til.

LAR særligt for virksomheder

Hvis du som virksomhed ønsker at nedsive regnvand fra tag og/eller befæstede arealer, skal du søge om tilladelse til nedsivning.

Grundvandspejling

Her på siden kan du læse, hvordan du pejler dit grundvand.