CPR

Dansk

Siden kan læses på både dansk og engelsk, da det gælder alle. Siden beskriver, hvad et CPR nummer er, hvor det anvendes og kontaktinformation til vores Databeskyttelsesrådgiver.

English

The page can be read in both Danish and English, as it applies to everyone. The page describes what a CPR number is, where it is used and contact information for our Data Protection Officer.

Luk alle
Åben alle

CPR - Dit personlige id

Dit CPR-nummer er helt unikt og bekræfter, at du er korrekt identificeret som dén, du er. Det følger dig uanset, hvor du går i den offentlige sektor i Danmark. Nummeret er nødvendigt til alle slags hjælp og fordele i samfundet.

Din bank, arbejdsgiver, togfimaer, online kasinoer, optikeren, firmaer, du opretter en betalingsaftale med, DR (radio-/tv-licens) og forsyningsselskaber må også bede om dit CPR-nummer. Ingen andre. Du har heller ikke pligt til at give det til politiet. Du skal dog oplyse fødselsdato og adresse, hvis de spørger.

Som alle andre teknologiske værktøjer kan CPR-nummeret misbruges. Offentligt ansatte gør deres yderste for at beskytte dit privatliv, men du har også selv et ansvar for at holde dit CPR-nummer og NemId sikkert. Læg det ikke på din telefon eller internettet. Brug det ikke på en offentlig eller lånt PC uden at logge af bagefter. Det er ikke nok at lukke browseren. CPR-nummeret alene er dog ikke nok til at stjæle din identitet eller give adgang til al information. Pas alligevel godt på det. Strukturen i CPR er ret sikker, men ikke ufejlbarlig. Derfor beskyttes den af flere lag sikkerhed.

Nogle mennesker undrer sig over, hvorfor køn er en del af nummeret. I Danmark har kønnene lige rettigheder. Derfor bruges kønnet kun til eksempelvis statistik og invitation til kønsspecifikke forebyggende tilbud eller videnskabelige forskningsprojekter.

CPR - Your personal identifier

Your CPR-number is a unique figure which testifies that you are properly identified to be who you are. It follows you whereever you go in the public sector in Denmark. It is required for all kinds of help and benefits in society.

Your bank, employer, train companies, online casinos, the optician, companies with whom you create a payment agreement, DR (radio/TV licence fee) and utilities are also at liberty to ask for your CPR-number. Nobody else. You are not obliged to give it to the police either, just your birthdate and address.

Like any other technology keys, the CPR-number can be misused. Public employees do their very best to protect your privacy, but you also have a responsibility to keep your CPR-number and NemId safe. Don't put it on your phone or the web. Don't use it on a public or friends' computer without logging off afterwards. Closing the browser is not enough. However, the CPR-number alone isn't enough to steal your identity or open to all information. The structure around it is quite safe, but not failproof. Hence it is protected by layers of security. 

Some people wonders why the gender is part of the number. In Denmark the sexes have equal rights. For example the gender is only used for statistics and invitation to gender specific preventive offers or scientific research projects

Kontaktinfo

DPO, Herning Kommune
Data Protection Officer (Databeskyttelsesrådgiver)

Tlf.: 93594558

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Contact information

DPO, Herning Municipality
Data Protection Officer

Phone: +45 93594558

Send e-mail

We recommend the use of secure mail if your message contains personal or sensitive information.