Byggeri på landet

Det kommer dog an på, hvad dit projekt indeholder. Kommunen undersøger, om der kræves en landzonetilladelse, når du sender din ansøgning om byggetilladelse ind.

Luk alle
Åben alle

Hvad er en Landzonetilladelse?

Hvis du skal bygge uden for byzone, gælder landzonebestemmelserne i planloven. 

Planloven skal sikre, at der ikke sker ukontrolleret bebyggelse i det åbne land. Derfor vil der i mange byggesager være krav om en landzonetilladelse.

Tilladelsen indebærer en nabohøring og eventuelt andre, der er berørte af sagen. Kommunen behandler herefter sagen.

Da de lovbestemte hørings- og klagefrister skal overholdes, vil sagsbehandlingstiden ligge på mindst 8 uger.

Landbrugsbyggeri

Landbrugsbyggeri omfatter opførelse af bygninger, gyllebeholdere, møddings-, silo- og ensilagepladser, kornsiloer, overdækninger m.v., der alle er erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommens drift som landbrug.

Hvis der opføres bygninger til landbruget, er de generelt undtaget fra landzonebestemmelserne, hvis de opføres i forbindelse med eksisterende bebyggelse.

Byggeprojekter på landbruget kan desuden medføre, at der skal udarbejdes godkendelser eller lignende efter miljøloven. Alle byggesager på landbrugsejendomme der modtages, vil blive gennemgået af kommunens miljøafdeling, for at sikre, at alle nødvendigt tilladelser m.v. er givet.

Kommunen vil i hvert enkelt tilfælde sammenholde ansøgningen med de gældende bestemmelser i loven, og vurdere hvilke regler byggeriet er omfattet af.

Herunder ses nogle specielle forhold der skal tages højde for ved ansøgningen, og ellers kan du se mere om hvordan du søger under ’Sådan søger du’ (Link til siden)

Specielt ved gyllebeholdere, kornsiloer eller lignende præfabrikerede konstruktioner

Du skal sende en konstruktionstegning eller produktblad ind, når du ansøger om gyllebeholdere, overdækninger til gyllebeholdere, fortanke, opbevaringstanke, kornsiloer, præfabrikerede betonkonstruktioner eller lignende.

Her skal du beskrive udseende, rumfang, højde og diameter.

Kloaktegning på landet

En kloaktegning skal vise alle afløb - både spildevand, regnvand, og gylle.

Se et eksempel på en kloaktegning

Snittegning (Bygninger, siloer, pladser m.v.)

Snittegning skal vise et snit gennem konstruktionen. Tegningen skal vise materialevalg, højdemål, hældninger, fald, brandudluftning i tagkonstruktion m.v.

Se et eksempel på snittegning for en bygning

Snittegninger af møddings-, silo- og ensilagepladser skal vise pladsernes fald mod afløb, både på bunde og randzoner.

Se et eksempel på snittegning for en plads

Kontaktinfo

Byggeri og Ejendomsdata
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96288015

Send e-mail 

Telefontider
Mandag 8.30 - 16.00
Tirsdag og onsdag 8.30 - 15.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 8.30 - 12.00

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.