PREP - praktiske redskaber til et engageret parforhold

Kurset bygger på forskning i, hvad der hæmmer og fremmer et godt parforhold. Kursusformen er dynamisk, så der veksles mellem undervisning og parsamtaler i enerum.

Personlige emner deles kun med din partner, og kurset vil derfor ikke indeholde gruppearbejde. I undervisningen indgår såvel videoklip, reflektionstid, samtale og træning af kommunikationen med partneren. Der tilbydes vejledning af undervisere hvis det efterspørges.

Der arbejdes med at udvikle

  • de gode sider i parforholdet
  • kærlighedssprog og engagement i parforholdet
  • tydelig kommunikation, hvor man lærer at lytte og håndtere forskellighed
  • forventninger til hinanden
  • at håndtere konflikter på en mere hensigtsmæssig måde og der arbejdes på at skabe plads til venskab og glæde i parforholdet.

Kurset bliver afholdt på rådhuset i Herning. Kurset er på 4 gange af 3 timers varighed fra kl. 15.15 - 18.15. Kurset er gratis. Man forpligter sig til at deltage i hele forløbet. Oplæggene hænger sammen. Der bliver gennemført 4 kursusforløb om året.

Vær opmærksom på at PREP-kurset er uden børn. Vi forventer, I finder babysitter de 4 gange, I er til undervisning.

Hvis I har brug for yderligere information, er I velkommen til at kontakte sundhedsplejerske Jeannett Holdt, tlf. 29 48 65 74 eller mail cbfjo@herning.dk

Næste kursusforløb : 

2024:

Hold 1:

30.01.2024 kl. 15.15 - 18.15
06.02.2024 kl. 15.15 - 18.15
20.02.2024 kl. 15.15 - 18.15
27.02.2024 kl. 15.15 - 18.15

Hold 2:

16.04.2024 kl. 15.15 - 18.15
30.04.2024 kl. 15.15 - 18.15
14.05.2024 kl. 15.15 - 18.15
28.05.2024 kl. 15.15 - 18.15

Hold 3:

27.08.2024 kl. 15.15 - 18.15
10.09.2024 kl. 15.15 - 18.15
24.09.2024 kl. 15.15 - 18.15
08.10.2024 kl. 15.15 - 18.15

Hold 4:

22.10.2024 kl. 15.15 - 18.15
05.11.2024 kl. 15.15 - 18.15
19.11.2024 kl. 15.15 - 18.15
03.12.2024 kl. 15.15 - 18.15

Tilmelding:

Send sikker mail til Herning Kommune, att. Sundhedsplejerske Jeannett Holdt, Børn og Forebyggelse.

Oplys jeres navne, adresse, telefonnummer og e-mailadresse samt begrundelse for deltagelse i kurset.

Kontaktinfo

Sundhedsplejen
Telefontid:
Hverdage mellem 08.00-09.00
Tlf.: 20 99 16 88

Mail: sundhedsplejen@herning.dk

Du kan følge Sundhedsplejen på Instagram.

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.