Børns tale og sprog

Børn, der har svært ved at tale og ikke kan forklare, hvad de har brug for, kan hurtigt få det svært. Det er for eksempel svært at få legekammerater, hvis man ikke forstår, hvad hinanden siger.

Luk alle
Åben alle

Hvis mit barn ikke taler

Hvis dit barn er i dagpleje eller vuggestue, bør du tale med personalet om din bekymring. De kan hjælpe med at kontakte en talelærer. Vær opmærksom på, om dit barn reagerer på lyd. Hvis det ikke gør, så få undersøgt hørelsen.

Hvis mit barn ikke taler rent

Et barn har alle talelyde på plads, når det er ca. 4 år. Hvis dit barn går i børnehave, kan du og institutionens personale indkalde en talelærer til et møde, hvor vi drøfter jeres bekymring.

Hvis mit barn stammer

Går dit barn i dagpleje, vuggestue eller børnehave, bør du tale med personalet. Går dit barn i skole, bør du kontakte klasselærer. Sammen med dig kontakter personalet talelærer for et møde. På mødet drøfter vi din bekymring, deler viden om stammen og aftaler, hvad der nu skal ske.

Hvis mit barn altid lyder hæst

Hvis dit barn har stemmeproblemer, skal du først søge halslæge. Når du har papirer fra halslægen, kan du i samarbejde med børnehaven eller skolen indkalde talelæreren til at deltage i et møde i institutionen eller skolen.

Hvis mit barn har læbeganespalte

Dit barn bliver livslangt fulgt på Ganespalteafdelingen på sygehuset. Hvis der er brug for en talelærer til dit barn, bliver kommunen kontaktet af Ganespalteafdelingen og vi vil indgå et samarbejde om det videre forløb.

Hvis mit barn har dårlig hørelse

Høreklinikken på sygehuset sender automatisk hørepapirer til kommunen, hvis du giver tilladelse til det. Når hørelæreren har modtaget notatet, vil du blive kontaktet, og vi vil aftale det videre forløb.

Sprogvurdering og -stimulering

Når vi laver en vurdering af et barns sprog og lægger en plan for, hvordan der skal sættes ind, er det altid for at hjælpe barnet.

Børn, der har svært ved at tale og ikke kan forklare, hvad de har brug for, kan hurtigt få det svært. Det er for eksempel svært at få legekammerater, hvis man ikke forstår, hvad hinanden siger.

Det er også derfor, at det ikke er frivilligt, om du som forælder vil give lov til, at barnets sprog bliver vurderet. Det er noget, du har pligt til, lige som du har pligt til at deltage i det arbejde, der skal gøres, for at hjælpe barnet med at få et bedre sprog.

Er du bekymret for dit barns trivsel eller sproglige udvikling? Så må du gerne selv bede om, at dit barn bliver sprogvurderet. Det gør du i dit barns dagtilbud.

Hvis du ikke lader dit barn sprogvurdere, bliver du trukket i børneydelsen.

Læs mere om sprogvurdering hos Undervisningsministeriet.

Sproglig støtte til to-sprogede

Hvis dit barn er to-sproget, støtter vi det med en målrettet sprogindsats i daginstitutionen, hvis vi vurderer, at der er behov for det.

Børn udenfor dagtilbud

Går dit barn ikke i en daginstitution, bliver du kontaktet med henblik på at lave en aftale om vurdering af behovet for sprogstøtte.

Kontaktinfo

Karen Marie Gaardsvig
Teamleder
Tlf.: 96282828
Mobil: 22780154

Send e-mail til Karen

Bente Buchwald Jakobsen
Talehørelærer
Mobil: 51290045

Send e-mail til Bente

Elin Håhr Jepsen
Talehørelærer
Tlf.: 96286607
Mobil: 20674147

Send e-mail til Elin

Eva Almtoft
Talelærer
Tlf.: 96286635
Mobil: 21624476

Send e-mail til Eva

Jane Mikkelsen
Talelærer, sydvest
Mobil: 40105893

Send e-mail til Jane

Lars Jensen
Talelærer
Mobil: 20910655

Send e-mail til Lars

Marlene Hindkjær Hansen
Talelærer
Mobil: 20721026

Send e-mail til Marlene

Rikke Juul Andresen
Talehørelærer
Mobil: 29448713

Send e-mail til Rikke

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.