Herningmodel Skolestart

Herningmodel Skolestart (HMSs) bygger på elementer fra Herningmodel Dagtilbud. HMSs er opstået ud fra et politisk ønske om at støtte børn i de overgange de møder fra dagtilbud, SFO og ind i skolen.

Herningmodel Skolestart består af indsatser, som foregår i børnegruppen, hvor personalet bliver oplært i en pædagogisk metode af vejledere fra PPR. Der arbejdes forebyggende med at styrke børnene følelsesmæssigt, socialt og øge deres selvværd. Der er fokus på at fremme børnegruppens trivsel, så børnene bliver bevidste om, hvordan man handler socialt, indlevende og respektfuldt overfor andre. Via en legende tilgang lærer børnene at løse problemer samt at indgå i- og opretholde venskaber.

Herningmodel Skolestart er med til at styrke:

  • Relationer mellem børn og voksne
  • Det positive samspil og fællesskaber
  • Sociale kompetencer
  • Evnen til konfliktløsning
  • Fremme selvkontrol
  • Børnenes sociale og følelsesmæssige udvikling
  • Skolerelaterede færdigheder, såsom at kunne koncentrere sig og være udholdende i mødet med nyt.

Målet er at fremme udviklingen af inkluderende læringsmiljøer og understøtte børnenes færdigheder i at kunne mestre livet. Forskningen viser, at det er med til at reducere konflikter og forebygge mobning.

Kontaktinfo

Mette Siig Wemmelund
Leder af PPR

Mobil: 21 54 49 47
Mail: cbfmw@herning.dk

Christian Rotbøl
Chef for Børn og Læring Skoler

Mobil: 22 59 75 68
Mail: christian.rotbol@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.