Herningmodel Skole

Herningmodel Skole (HMS) er inspireret af elementer fra LP, PALS-komprimeret og erfaringer indhentet i kommune siden 2009 og af nyere forskning. Kompetenceforløbet blev igangsat i 2016 i arbejdet med inklusion af børn. Målet er at understøtte læringsmiljøet på det generelle og forebyggende niveau samt forbedre trivslen og reducere problemadfærden hos eleverne.

Kompetenceforløbet løber over 2 år og indeholder 5 temaer:  "Vejen til fælles kultur", "Analysemodellen", "Relationskompetencer", "Klasseledelse" og "Håndtering af problemadfærd".

Temaerne rulles ud på hver enkelt skole via workshops for hele personalegruppen. Implementeringsteamet (undervisere fra PPR) præsenterer teori og faciliterer processer, hvor der arbejdes med refleksioner fra lærere og pædagogers praksis, således tilpasset den lokale kontekst. 

Hver skole har et lokalteam, som består af ledelsen og relevante medarbejdere fra den enkelte skole. De arbejder under og efter forløbet på forskellig vis med at implementere deres viden ind i deres egen skolekontekst.

Ved udgangen af 2020 har hovedparten af Herning Kommunes folkeskoler været igennem kompetenceforløbet Herningmodel skole. Implementeringsteamet har udarbejdet HMS next level med inspiration fra arbejdet med den nye fællesskabsstrategi i kommunen.

Next level 2021 hedder:  "Skolekulturudvikling for alle folkeskoler i Herning Kommune".

Enhver skoles ledelse kan invitere implementeringsteamet til en sparring om den pædagogiske praksis på den enkelte skole. Det kan være udfordringer i skolens lærings- eller trivselsmiljø.

Sammen med skolens ledelsen skabes et afsæt for en pædagogisk indsats, som understøtter den enkelte skoles udvikling bedst muligt. Det kan være på skoleniveau, afdelingsniveau eller teamniveau. Det kan være at gå sammen med de enkelte medarbejdere tæt på praksis og i samarbejde med medarbejderne at skræddersy et forløb, der passer ind i den givne kontekst.

For yderligere information, kontakt venligst: karen.marie.gaardsvig@herning.dk

Kontaktinfo

Mette Siig Wemmelund
Leder af PPR

Mobil: 21 54 49 47
Mail: cbfmw@herning.dk

Christian Rotbøl
Chef for Børn og Læring Skoler

Mobil: 22 59 75 68
Mail: christian.rotbol@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.