Herningmodel Dagtilbud

Herningmodel Dagtilbud er udbudt af Herning Kommune siden 2012 i sin nuværende form. 25 daginstitutioner i Herning Kommune har deltaget i dette forløb med kompetenceudvikling.

Herningmodel Dagtilbud bygger på et evidensbaseret koncept "De Utrolige År" (DUÅ) samt en analysemodel inspireret af LP (Læringsmiljøer og Pædagogisk analyse).

Herningmodel Dagtilbud har til formål at styrke professionalismen hos personalet i dagtilbud. Det faste personale gennemgår uddannelsesforløbet for at sikre et fælles sprog og en fælles tilgang til børnene i praksis.

Forløbet består af 9 undervisningsgange. Formålet er at skabe udviklende og inkluderende læringsmiljøer i daginstitutioner ved at have fokus på:

 • Trivsel
 • Læring
 • Børnefællesskaber
 • At udvikle kulturen i institutionen
 • At øge børns emotionelle, sociale og kognitive færdigheder
 • At styrke pædagogernes kompetencer i forebyggelse og håndtering af adfærd samt kompetencer i ledelse af en børnegruppe
 • At styrke det positive samarbejde mellem institutioner og hjem
 • At styrke det fælles sprog
 • Styrke relationskompetencer barn-barn, fagperson-barn, fagperson-forældre, og kollegaer
 • At øge fagpersonens problemløsningsfærdigheder og evne til at sætte grænser på en hensigtsmæssig måde
 • At fremme arbejdet med følelsesmæssige og sociale kompetencer
 • At arbejde målrettet og systematisk med pædagogisk praksis ved hjælp af udviklingsplanen og Analysemodellen
 • At erhverve sig praktiske pædagogiske værktøjer

Kontaktinfo

Mette Siig Wemmelund
Leder af PPR

Mobil: 21 54 49 47
Mail: cbfmw@herning.dk

Bibi Salskov Olesen
Chef for Børn og Læring Dagtilbud

Mobil: 22 40 62 19
Mail: bibi.salskov@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.