Takster for børnepasning

Du betaler i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Hvis du ikke bor i Herning Kommune, og ønsker dit barn/dine børn skal benytte dagtilbud/SFO i Herning Kommune, er det din bopælskommune, der skal opkræve forældrebetalingen. Kontakt din bopælskommune for at høre, hvor meget du skal betale.

Takster for børnepasning for 2023

Luk alle
Åben alle

Fra 0 år til skolestart i 2022

Grundtilskuddet er på 75% af bruttodriftsudgiften og dermed en egenbetaling på 25%.

Takster for dagtilbud i 2022
Pladstyper Takst
kr.

Kommunal 
andel 75%

Driftsudgift 
pr. md.
Dagpleje 2.878

8.634

11.512

Dagpleje 30 timer
(for forældre på barselsorlov)

1.948

9.564

11.512

Vuggestue uden mad 3.319

9.956

13.275

Vuggestue uden mad 30 timer
(for forældre på barselsorlov)
2.200

6.601

8.801

Vuggestue med mad 3.895

9.956

13.851/mad kr. 576

Vuggestue med mad 30 timer
(for forældre på barselsorlov)

2.776

6.601

9.377/mad kr. 576

Børnehave uden mad 1.978

5.935

7.913

Børnehave uden mad 30 timer
(for forældre på barselsorlov)
1.334

4.000

5.334

Børnehave med mad 2.480

5.935

8.415/mad kr. 502

Børnehave med mad 30 timer
(for forældre på barselsorlov)
1.836

4.000

5.836/mad kr. 502

Der opkræves i 11 måneder om året, juli måned er betalingsfri.

Der ydes søskendetilskud, når mere end ét barn i husstanden, er indmeldt i dagtilbud, SFO eller privat pasning. Søskendetilskuddet gives på de pladser, der er billigst for kommunen.

Hvis du bor i Herning Kommune, og vælger dagtilbud i en anden kommune, gælder der særlige regler for det tilskud Herning Kommune giver. Tilskuddet kan højst udgøre taksten svarende til den kommunale andel for pladstypen. Det betyder, at hvis taksten for den kommunale andel er højere i den kommune du benytter plads i, skal du selv betale differencen.

Tilskuddet for børn i alderen 0-2 år bliver beregnet ud fra det budgetterede gennemsnit på udgiften til dagpleje- og vuggestue.

I 2022 udgør tilskuddet kr. 12.548 og en egenbetaling på kr. 3.137.

SFO i 2022

Takster for SFO 2022
Pladstyper Takst kr.

SFO heldags

1.793
SFO eftermiddag inkl. ferier 1.439
SFO morgen inkl. ferier 928

I juni måned betaler du børnehavetakst.

Der opkræves 11 måneder om året; juli måned er betalingsfri.

Ved indmeldelse på en morgenplads må barnet komme i SFO'en således:
Skoledage: Fra SFO'ens åbningstid til skolestart.
Ikke skoledage: Fra SFO'ens åbningstid til skoletid normalt ophører.

Ved indmeldelse på en eftermiddagsplads må barnet komme i SFO'en således:
Skoledage: Fra skoletid normalt slutter til lukketid i SFO'en.
Ikke skoledage: Fra skoletid normalt begynder til lukketid i SFO'en.

Der ydes søskendetilskud, når mere end ét barn i husstanden, er indmeldt i dagtilbud, SFO eller privat pasning. Søskendetilskuddet gives på de pladser, der er billigst for kommunen.

Juniorklub i 2022

Én aften om ugen koster 566 kroner om året.

Betales i 2 rater á 283 kr.

Tilskuddets størrelse til private pasningsordninger i 2022

Tilskud udbetales månedsvis forud

Tilskud til private pasningsordninger i 2022
Aldersgruppe Maks. tilskud kr. Søskendetilskud kr.
24 uger - 2 år og 8 måneder 5.890 1.121
2 år og 9 måneder - skolestart 3.868 771

Tilskuddets størrelse til private institutioner i 2022

Tilskud udbetales månedsvis forud 12 gange årligt

Tilskud til private institutioner i 2022
Tilskudstype 0 - 2 år og 9 mdr. - kr. 2 år og 9 mdr. - 5 år - kr.
Driftstilskud netto 8.476 5.157
Administrationstilskud 288 181
Bygningstilskud 464 252
I alt pr. barn 9.228 5.590

 

Tilskud til private institutioner ved 30 timer i 2022 (kun ved barsels- eller forældreorlov)
Tilskudstype 0 - 2 år og 9 mdr. - kr. 2 år og 9 mdr. - 5 år - kr.
Driftstilskud netto 5.612 3.386
Administrationstilskud 288 181
Bygningstilskud 464 252
I alt pr. barn 6.364 3.819

Tilskud til pasning af eget barn

Du skal søge tilskuddet via Digital Pladsanvisning

  • Tilskuddet udgør 3.546 kr. pr. måned i højst 6 måneder og er bagudbetalt
  • Tilskuddet bevilges tidligst fra barnet er 24 uger og senest indtil den 1. i den måned hvori barnet fylder 2 år og 9 måneder.
  • Tilskuddet bevilges pr. den 1. i en måned og kan tidligst bevilges efter vi har modtaget din ansøgning.
  • Du kan søge for minimum 8 uger og maksimum 6 måneder pr. barn. Perioden kan deles i to, og den kan deles mellem barnets forældre, men må samlet set ikke overstige 6 måneder.
  • Tilskuddet udbetales månedsvis bagud.

For at få tilskuddet, skal du opfylde nogle krav

Du skal:

  • have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer,
  • ikke samtidig modtage offentlig overførelsesindkomst eller have en arbejdsindtægt,
  • ikke være omfattet af nogle bestemmelser i lov om aktiv socialpolitik, og
  • have opholdt dig her i landet i 7 ud af de seneste 8 år.

Hvis du vil vide mere, kan du læse Bekendtgørelse om dagtilbud - kapitel 16. Tilskud til pasning af egne børn.

Kontaktinfo

Ulla Sandgaard
Pladsanviser
Tlf.: 96286074

Pernille Lauritsen
Pladsanviser
Tlf.: 96286073

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.