Retningslinjer og politikker

Luk alle
Åben alle

Krav til barnevogn

Du medbringer selv godkendt barnevogn i dagplejen. Barnevognen skal være i forsvarlig stand. Der skal medfølge regnslag, fluenet og en DVN-mærket sele. Privatfremstillede efterligninger godkendes ikke, og må ikke benyttes i dagplejen.

Dit barn kan tilbydes at sove inde på en madras fra ca. 2-årsalderen. Det kan lette overgangen til børnehave. Tal med din dagplejer om mulighederne.

Kørsel med børn

Kørsel i bus, tog eller dagplejerens egen bil og ladcykel, må kun ske med forældrenes skriftlige tilladelse. Tilladelsen gives elektronisk på Aula ved opstart i dagplejen.

Ved kørsel i bil skal børnene være fastspændt i godkendt autostol, der passer barnets alder, størrelse og vægt. Det må gerne være barnets egen autostol. Vi opfordrer til, at det er forældrene, der sikrer autostolen i bilen.

Ved kørsel i ladcykel skal børnene være fastspændt i godkendt sele. De skal have cykelhjelm og vest på.

Forsikringer

Kommunen har ikke tegnet kollektiv ulykkesforsikring for børn. Derfor skal du selv tegne en ulykkesforsikring for dit barn.

Hvis dit barn kommer til skade, mens det opholder sig i dagplejen, skal du selv melde det til dit forsikringsselskab. Det samme gælder, hvis der sker skade på barnets ting.

Tavshedspligt / underretningspligt

Dagplejeren har tavshedspligt. Det betyder, at dagplejeren ikke må videregive private oplysninger om dit barn eller jeres familie til venner, familie eller andre forældre og dagplejere. Tavshedspligten gælder også, når barnet eller dagplejer stopper.

Underretningspligt

Din dagplejer har som offentlig ansat en skærpet underretningspligt. Det betyder, at dagplejere har pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til eller grund til at antage:

  • At et barn kan have brug for særlig støtte, som rækker ud over dagplejens normale støtte og samarbejdspartnere
  • At et barn har været udsat for et fysisk eller psykisk overgreb

Tavshedspligten og underretningspligten gælder også for alle ansatte på dagplejekontoret.

Dyrepolitik

Hvis dagplejer har husdyr, opholder de sig adskilt fra børnene. Det er dog tilladt at bruge husdyrene til pædagogiske formål sammen med børnene. Dyr og dagplejebørn er aldrig alene sammen, og møder mellem børn og dyr skal altid foregå i trygge rammer med trygge børn. 

Dagplejere med husdyr forpligter sig til at have et øget fokus på hygiejne i dagplejehjemmet.

Rygepolitik

Som ansatte i Herning Kommune må dagplejere ikke ryge i deres arbejdstid. Det gælder både inden døre og uden døre. Reglerne omfatter både tobak og e-cigaretter.

Derfor er alle dagplejehjem røgfrie.

Kontaktinfo

Dagplejekontoret

Send e-mail til Dagplejekontoret

Dan Pedersen
Leder af Dagplejen

Send e-mail til Dan

Anette Tannebæk
Dagplejekonsulent

Send e-mail til Anette

Anne-Mette Bundgaard
Dagplejekonsulent

Send e-mail til Anne-Mette

Ditte Hinsch
Dagplejekonsulent

Send e-mail til Ditte

Maria Bak Foldager
Dagplejekonsulent

Send e-mail til Maria

Sofie Kloster Gram
Dagplejekonsulent

Send e-mail til Sofie

Anna Bente Damgård
Pædagogisk fagkoordinator

Send e-mail til Anna Bente

Mette Isager-Nielsen
Assistent

Send e-mail til Mette

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.