Sundhed og Ældre

Afdelingen har ansvar for hjemmehjælp, sygepleje, plejecentre, træning, madservice, hjælpemidler og for sundhedsfremme og forebyggelse.

Afdelingen Sundhed og Ældre arbejder med at forebygge og fremme sundhed. Vi består af:

Visitationsenheden

Vi visiterer borgere til hjemmehjælp og til andre ydelser, der hører under serviceloven og sundhedsloven.

Hjemmeplejen

Vi leverer praktisk hjælp og personlig pleje. Vores kommune er delt ind i en række distrikter. Hvert distrikt tager vare på den nære pleje af de, der bor i det område. Vi yder også hjemmehjælp.

Plejecentre

De kommunale plejecentre er spredt i det meste af kommunen. De har deres egen fælles hjemmeside.

Gå til plejecentre i Herning Kommune.

Sygeplejen

Vi tager os af hjemmesygeplejen. Vi arbejder tæt sammen med de praktiserende læger og sygehusene.

Rehabiliteringscentret og Akut Team er også en del af sygeplejen. Det er dem, sygehuse og læger kan kontakte, når en borger bliver udskrevet.

Sundhedsfremme, Kost & Træning og Hjælpemidler

Vi laver rigtig meget forskelligt. Vi har især fokus på at forebygge og på at støtte borgere i et aktivt og sundt liv. 

Staben for Sundhed og Ældre

Vi yder service til Sundhed og Ældre og til de politiske udvalg. Vi arbejder blandt andet med at styre økonomi og udvikle forskellige indsatser.

Kommunikation til Sundhed og Ældre

Læger, apoteker og sygehuse kan kommunikere med sundhedspersonalet i plejen via MEDCOM.

Læs mere om brug af MEDCOM.

 

Kontaktinfo

Lis Bukholt
Sundheds- og Ældrechef
Tlf.: 96284410
Send e-mail til lis.bukholt@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.