Staben i SSB

Stabens primære opgave er at servicere resten af forvaltningen for Social, Sundhed og Beskæftigelse. Men Staben har også eksterne opgaver.

Med Herning Kommunes vision som fundament er det Staben i SSBs formål at skabe gode rammer for SSBs virke og bidrage til en løbende kvalitetsudvikling af SSBs ydelser.

Det gør vi ved at:

  • understøtte SSBs direktør, afdelinger og fagudvalg
  • styrke det tværgående samarbejde i SSB
  • agere bindeled mellem SSB og øvrige samarbejdspartnere.

Vores tilgang er objektiv, helhedsorienteret og koordinerende.

Tre teams

Staben i SSB er organiseret i tre teams:

  • Team Økonomi og Controlling
  • Team Sekretariat
  • Team Planlægning.

Team Økonomi og Controllings væsentligste opgaver består i diverse koordinerende økonomifunktioner samt afregning.

Team Planlægning varetager diverse udviklingsprojekter samt socialjura.

Team Sekretariat varetager diverse sekretariatsopgaver, herunder dagsorden og referater for Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Forebyggelsesudvalget, Ældrerådet og Handicaprådet.

Karin Locander er stabschef for SSB.

Kontaktinfo

Karin Locander
Stabschef
Tlf.: 96284012
Send e-mail til ssbkl@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.