Direktionens Stab

Her kan du læse om Direktionens Stab ved Herning Kommune.

Som stab er vi sat i verden for at være omdrejningspunkt for koncernens fælles behov for overblik, udvikling og styring.

Det betyder blandt andet, at vi:

  • hver dag arbejder på at føre den særlige Herning-ånd ud i livet. Det betyder, at vi tager ansvar, udviser mod og handlekraft og tager de nødvendige initiativer for bedst muligt at realisere Herning Kommunes mål og ambitioner.
  • tager afsæt i de pejlemærker og retningslinjer, der er udstukket af byråd og direktion.
  • altid har et særligt blik for hele koncernens interesse. Det gælder, uanset om det drejer sig om udvikling eller sikker drift.
  • tilbyder vores assistance og hjælp, hvor det er meningsfuldt, og hvor vi kan gøre en forskel. Og vi insisterer altid på at stille de relevante spørgsmål. Ikke fordi vi nødvendigvis har de rigtige svar. Men fordi spørgsmålene i sig selv kan være vigtige for at nå frem til det bedst mulige resultat.

Afdelingerne

Direktionens Stab består af fem enheder.

  • Administration og Økonomi
  • Forretningsudvikling
  • HR
  • IT
  • Kommunikation.

Kontaktinfo

Marie Jensen
Sekretær
Tlf.: 96282322
Send e-mail til marie.jensen@herning.dk

Thomas Herskind
Underdirektør
Tlf.: 96282230
Send e-mail til thomas.herskind@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.