Priser og hæder

Vi sætter pris på den ekstra indsats og giver gerne et klap på skulderen, når nogen fortjener det. Se her, hvilke priser og æresbevisninger, vi har.

Se her, hvilke priser og æresbevisninger vi uddeler i Herning Kommune.

Hvert år uddeler Herning Kommune en bygningspræmieringspris og nogle påskønnelsesdiplomer.
Prisen bliver givet for:

 • et godt og smukt nybyggeri.
 • smukt udførte og veltilpassede om- og tilbygninger af eksisterende byggeri.
 • anlæg af arkitektonisk kvalitet.

Læs mere om bygningspræmieringsprisen

Tidligere modtagere af bygningspræmieringsprisen
År Modtager
2014 Kræftrådgivningen Herning - Livsrum i Herning, Nexus - Bang & Olufsen Herning og Bjarne Nielsen A/S - Bilhus Herning.
2013 Grøndahlsparken - ny boligetageejendom Grøndahlsvej 25, Herning.
2012 Stjernen, Gilmosevej, Tjørring - nyt anlæg for skole og børneinstitution.
2011 Herningsholm Gymnasium, Lillelundvej 21, bygning 1, Herning og Herning Fodbold Eksperimentarium, Ringkøbingvej 66, Herning.
2010  HEART Herning Museum of Contemporary Art, nyt kunstmuseum i Birk. 
2009  Mediehuset Herning Folkeblad A/S, nybyggeri, ny administrationsbygning Dalgasgade 21 - 25 og ny boligbebyggelse Jordbærmarken 1 - 17. 
2008  Hendricks Industries ApS, ny malerhal, Mørupvej 41 og Boligbebyggelse, Fuglsangnæs 11A-19B.
2007  Bellisvej/Favergårdvej/Kærmindevej, Herning, ny boligbyggeri, og Kvik A/S, Stentoftvej 1, Vildbjerg, ny administrationsbygning samt Vildbjerg Skole, Bjørnekærvej 2, Vildbjerg, nybyggeri.
2006  Herning shipping a/s, Theresavej 1, Herning, til- og ombygning, og Social- og Sundhedsskolen, Gullestrupvej 10, Herning, nybyggeri. 
2005 Ladebygning, Stensbjergvej 25, Lind, nybyggeri og JBS Undertøjet A/S administrationsbygning, Bornholmsvej 1, nybyggeri.
2004 Fødevareregion Herning og Herning Stadion, nybyggerier.
2003 TEKO, nyindretning med bl.a. Poul Gadegaards værker i Angli bygningen, Birk.
2002  ELIA, "Foreningen til Fremme af Opførelsen af Elia".
2001 Gammel gymnastiksal i Bethaniagade, renovering og Ringkjøbing Amts nye kapel ved Herning Centralsygehus.
2000  Hørning Huset ved TEKO i Birk, nybygning, og Det danske Hedeselskab, nyt træhus i Høgild.
1999   
1998  Gullestrup Kirke, nybyggeri, Statens Bilinspektion, om- og tilbygning, og Herning Folkeblad, renovering og udbygning.
1997  Hydro Texaco, Rolighedsvej, om- og tilbygning, og Birk. Centerpark Station, nybyggeri.
1996 BFC-Data, nybyggeri, og Torvet i Herning.
1995 Lind Maskiner, nybyggeri, Textilforum, renovering, og Handels- og Ingeniørhøjskolen, nybyggeri.
1994 Herning Kommunes Genbrugsplads.
1993 Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, tilbygning.
1992 Tolstedhaven, boligbyggeri i Gjellerup.
1991 Margrethelyst, renovering af ejendom i Birk.

 

Modtagere af påskønnelsesdiplomer
År Modtager 
2014 -
2013 -
2012 -
2011  Stationsvej 6, Sørvad, renovering
2010 
2009 
2008  Gjellerup Kirkes ny udsmykning og nyt træhus, Agerfeld Gl. skole, Toftevej 15, Vind.
2007  Laksestien 21,Skarrild, Kibæk, nyt fritidshus.
2006  -
2005  Ting- og Arresthus, Østergade 9, Herning, udvendig renovering.
2004  Herning Valgmenigheds kirkerum - renovering og nyindretning, Café Poulsen - om- og tilbygning, og Herning Station syd - nyt trappetårn og ny gangbroforbindelse.
2003  EKO, Birk Centerpark 11, Birk, ombygning.
2002 C. Sanders Aktieselskab for renovering af Herninghus, Ringkjøbing Amt for sygehuset nye forplads ved Gl. Landevej.
2001 Bredgade 37-39, Herning, facaderenovering.
2000  Østergade 47, Herning, renovering.
1999   
1998 Arnborg Borgerforening, Lokalbrugsen Frem, to nye dobbelthuse på Krogvejen 9 og Klit Tekstiltryk, og Pontoppidansvej 2, ombygning. 
1997 Søndergade 18-26, renovering

For at kunne opnå hædersprisen skal den pågældende idrætsudøver være medlem af en forening, der har hjemsted i Herning Kommune og er tilsluttet et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.

Kriterierne for at modtage hædersprisen er:

 • Dansk mesterskab(senior) eller nordisk mesterskab(junior).
 • Udtagelse til og deltagelse ved A-landskampe, nordiske mesterskaber, europamesterskaber, verdensmesterskaber og olympiske lege for seniorer.
 • Dansk rekord(senior) forudsat at rekorden består ved årets udgang, individuelt eller hold.
 • Dansk mesterskab i terrænskydning samt 200 meter baneskydning under De Danske Skytteforeninger, individuelt eller for hold(senior). 

Bestemmelserne gælder ikke for de aldersbestemte ældreklasser, men gælder kun en pågældende idræts egentlige danske mesterskab.

Det er Handicaprådet, der uddeler Handicapprisen. Det har de gjort siden 2009.

Prisen kan gives til:

 • En person, der bor i Herning Kommune, og som har ydet en ekstra indsats til gavn for handicappede i kommunen.
 • En person, forening eller organisation, som har været med til at skabe forhold, der er med til at øge livskvaliteten for handicappede.
 • En forretning, virksomhed eller forening samt foreningens frivillige ledere, der har gjort en særlig indsats for at integrere handicappede. Det kan være på arbejdsmarkedet og/eller i fritids- og samfundslivet.
 • Private og offentlige bygninger, hvor der er gjort en særlig og ny indsats for, at der er fuld tilgængelighed for brugere med forskellige typer af handicap. (Fysisk såvel som kommunikationshandicap).
 • Hoteller, restauranter, cafeer, biografer, teatre m.v., der har ydet en særlig indsats for, at handicappede kan bo, færdes og deltage i samfundslivet på lige fod med ikke handicappede.

Handicaprådet har ret til ikke at uddele prisen, hvis rådet ikke mener, der er en egnet modtager blandt de, der er indstillet.

Siden 2001 har Herning Kommune hvert efterår uddelt en pris for frivilligt arbejde. I 2016 gik prisen til De frivillige ved Headspace Herning.

Prisen er på 5000 kroner, og den kan gives til både personer, grupper, foreninger og institutioner, der yder en frivillig og bemærkelsesværdig indsats i Herning Kommune.

Alle kommunens borgere kan hvert år inden 1. september komme med forslag til, hvem der skal modtage årets Frivillighedspris.

Send os dit forslag

Bedømmelsesudvalget består af borgmesteren og Herning Byråds til enhver tid værende gruppeformænd. Det er dem, der bedømmer indstillingerne og uddeler prisen. Borgmesteren er formand for udvalget.

Prisen er tidligere givet til:

 

Tidligere modtagere af prisen
År Modtager
2016 De frivillige ved Headspace Herning
2015 Carsten Byrjalsen, ophavsmand til - og tovholder for - cykelholdet Team Herning.
2014 Wenche Aamodt, Historisk Forening for Herning Kommune
2013 Lis Rokkjær, Kræftens Bekæmpelse, Herning Lokalforeninger
2012 "Landsbylauget" ved Herning Museum
2011 Bent Rysbjerg - frivillig indsats for blandt andet Ældresagen og Frivilligcenter Herning.
2010 De frivillige på "Den Blå Mølle" i Kibæk
2009 De frivillige bag "Herning lydavis"
2008 Leif Andersen - for sit arbejde med og for socialt udsatte
2007 De frivillige på Herning Krisecenter
2006 Lone Andersen, KFUM Spejderne i Herning
2005 Gerda Højgaard - frivillig indsats for blandt andet Dansk Røde Kors
2004 Frivillige hjælpere på "Nørregården", Nørregade 20: Else Bräuner, Birgit Nielsen, Ketty Vingborg og Anna Højland
2003 De frivillige hjælpere på Aktivcentret, Brorsonsvej
2002 Mette og K. G. Nielsen - for socialt og kirkeligt arbejde
2001 Hans Christian Wiwe, Foreningen Norden

Prisen bliver, efter indstilling fra foreningerne, givet til en idrætsleder, der har ydet en særlig indsats gennem lederarbejdet i en forening eller for idrætten i Herning Kommune i det hele taget.

Prisen blev stiftet i 1982 af det daværende Sparekassen SDS. Prisen var på ialt kr. 50.000 til uddeling over en tiårig periode med kr. 5.000 til uddeling hvert år.

Ved udløbet af denne periode besluttede det nuværende Nordea at forlænge uddelingen af denne pris for en kommende 10-årig periode og efterfølgende endnu en 10-årig periode.

En gang om året uddeler Herning Kommune en kulturpris. Prisen kan tildeles grupper, foreninger, institutioner, enkeltpersoner eller kulturelle miljøer i kommunen.

Hvis du har et forslag til modtager af prisen, så send det til os sammen med en begrundelse. De indkomne forslag bedømmes af et udvalg.

Med kulturprisen følger et pengebeløb på 10.000 kr.

Hvad skal der til?

Kulturprisen gives til modtagere, som har:

 • ydet en fremragende amatør eller professionel indsats inden for billedkunst, drama, musik eller andet kunstnerisk område.
 • været med til at fremme og synliggøre kulturelle aktiviteter i Herning Kommune.
 • udvist kulturelt mod og nytænkning.
 • taget initiativer og virket som igangsætter og inspirator på det kulturelle område.

Send dit forslag med begrundelse på mail til

bekaa@herning.dk senest den 1. april.

H. P. Hansen, dr. phil,  blev udnævnt som æresborger i 1958.

Mads Eg Damgaard, fabrikant, blev udnævnt som æresborger i 1988.

Carl-Henning Pedersen, kunstmaleren,  blev udnævnt som æresborger i 2001.

Vitta Lysgaard, fhv. skibsreder og iværksætter blev udnævnt som æresborger i 2009.

Rådhuset set fra Torvet i Herning.

Kontaktinfo

Marie Jensen
Sekretær
Tlf.: 96282322
Send e-mail til marie.jensen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.