Om os

Herning Kommune har cirka 8300 ansatte. Vores borgmester er Lars Karup, og kommunaldirektøren er Erik Hattens.

Borgmester, Lars Krarup
Kommunaldirektør, Erik Hattens

Vi er organiseret i en direktion, en stab og fire fagforvaltninger. 

Vores vision

Herning Kommune er: 

 • kommunen, hvor vi sætter borgeren i centrum gennem åbenhed, nærhed og en levende demokratisk dialog.

 • kommunen, der udfolder sig livligt og dynamisk som et regionalt kraftcenter, der tør gå nye veje.

 • den effektive kommune, der er kendetegnet ved udvikling, sikker drift, en høj grad af fleksibilitet og et fokus på menneskelige værdier.

Vores værdier

Herning Kommune har fire grundlæggende værdier: udfoldelsesfrihed, økonomisk sans, professionalisme og god dømmekraft.

Herunder kan du læse mere om de fire værdier.

Udfoldelsesfrihed

 • Vi giver hinanden frihed til at udvikle os.

 • Vi befordrer et mangfoldigt arbejdsmiljø med høj motivation og trivsel.

 • Vi har modet til at handle proaktivt og lære af vores erfaringer.

 • Vi udviser respekt for den enkeltes integritet og personlige myndighed.

 • Vi giver og modtager ris og ros via åben feedback.

 • Vi stiller kritiske spørgsmål.

Økonomisk sans

 • Vi udviser økonomisk rettidig omhu.

 • Vi prioriterer på den bedst tænkelige måde.

 • Vi lader ikke økonomiske bånd hindre proaktive og innovative løsninger.

Professionalisme 

 • Vi lever op til de kvalitetskrav, der fordres af os.

 • Vi arbejder aktivt med, hvad professionalisme konkret vil sige i praksis.

 • Vi værner om og udvikler vores faglige kompetencer.

 • Vi undersøger løbende om borgere, brugere, politikere og andre af vores interessenter oplever os som professionelle.

God dømmekraft

 • Vi har data til at begrunde vores beslutninger.

 • Vi er en vidensbaseret organisation, der ønsker at kunne måle og evaluere resultaterne og effekterne af vores virkemidler og beslutninger.

 • Når vi står med komplekse dilemmaer, så afvejer vi vores beslutninger nøje.

 • Vi går ikke på kompromis med vores integritet og værdigrundlag.


Herning byvåben består af et skjold hvorpå der er en opretstående hammer i sølv. (Hammeren står op af en rød tinnet mur.) Hammeren stammer fra det gamle Hammerum Herred skjold. På hammeren står en hjejle i naturlig farve. Hjejlen symbolisere heden omkring Herning.

Det hjejlepar Herning Kommune ved borgmester N. O. Hansen officielt modtog i 1984, blev givet af den finske konsul Eli Jepsen, Herning ( svigerfar til fhv. byrådsmedlem og nuværende regionsrådsmedlem Ulla Diderichsen, datter af tidligere byrådsmedlem Aksel Diderichsen. Ulla Diderichsen er gift med den nuværende finske konsul.

Hammeren står op af en tinnet mur - hvilket betyder, en mur der ikke er færdig bygget. Den symbolisere en by under opbygning.

Under muren er der nogle bølgede linier i hvidt og lyseblå. De symbolisere åerne omkring Herning og den grønne farve mellem og under bølgelinjerne symbolisere engene omkring Herning.

Byvåbenet blev godkendt i 1913 da Herning blev købstad, dengang var der ca 6.000 indbyggere.

Det mærke der i dag bruges på det officielle brevpapir m.v. er ikke et byvåben, men et logo. Man valgte at logoet skulle have udgangspunkt i Hernings byvåben, blot med et mere moderne grafisk udtryk og alene i farven blå.

Herning Kommune har i dag således både et byvåben og et logo.


dekorativt billede

Byrådssalen i Herning.

Kontaktinfo

Lars Krarup
Borgmester
Tlf.: 96282322
Send e-mail til borgmester@herning.dk

Erik Hattens
Kommunaldirektør
Tlf.: 96282201
Send e-mail til erik.hattens@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.